Klarnan tietosuojaseloste

Klarnan tietosuojaseloste

Meille on tärkeää, että tunnet olosi turvalliseksi, kun maksat Klarnalla tai käytät muita palveluitamme. Siksi annamme tässä tietosuojailmoituksessa kaikki tiedot siitä, miten käytämme henkilötietojasi.

1. Kuka on vastuussa yksityisistä tiedoistasi?

Klarna Bank AB (julk), joka on rekisteröity Ruotsin kaupparekisteriin numerolla 556737-0431 ja jonka kotipaikka on Sveavägen 46, 111 34 Tukholma, toimii myös Yhdistyneen kuningaskunnan sivukonttorinsa kautta, jonka rekisterinumero on BR020956, 125 Kingsway, Holborn, London WC2B 6NH, Yhdistynyt kuningaskunta ("Klarna", "me", "meidän" tai "meitä"), on rekisterinpitäjä Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojalainsäädännön (kuten EU:n asetuksen 2016/679, sellaisena kuin se on sisällytetty ja muutettu Yhdistyneen kuningaskunnan kansalliseen lainsäädäntöön ("Yhdistyneen kuningaskunnan yleinen tietosuoja-asetus") ja vuoden 2018 tietosuojalain mukaisesti. Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, ota yhteyttä tietosuojatiimiimme kirjoittamalla osoitteeseen privacy@klarna.co.uk.

2. Tietosuojaoikeutesi rekisteröitynä

Sinulla on Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla useita oikeuksia, jotka liittyvät siihen, että voit hallita henkilötietojasi ja saada meiltä suoraan tietoa siitä, miten käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja. Seuraavassa kerrotaan oikeuksistasi. Jos haluat lisätietoja tai ottaa meihin yhteyttä käyttääksesi oikeuksiasi, helpoin tapa on lähettää meille sähköpostia osoitteeseen privacy@klarna.co.uk. Jos haluat saada tietoa Klarnan hallussaan pitämistä tiedoista niin sanotun subject accessin kautta tai saada tietyt tiedot poistetuksi, voit lähettää meille pyynnön täyttämällä tämän lomakkeen, joka on saatavilla kotisivuillamme. Muuntyyppisiin kysymyksiin voit käyttää kohdassa 12 olevia yhteystietoja.

Sinun oikeutesi

 • Oikeus henkilötietojen poistamiseen ("oikeus tulla unohdetuksi"). Joissakin tapauksissa sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot. Voit esimerkiksi pyytää meitä poistamaan sellaiset henkilötiedot, joita (i) emme enää tarvitse siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin, tai (ii) joita käsittelemme suostumuksesi perusteella ja peruutat suostumuksesi. On tilanteita, joissa Klarna ei voi poistaa tietojasi, esimerkiksi silloin, kun tiedot ovat edelleen tarpeellisia käsiteltäviksi siinä tarkoituksessa, jota varten ne kerättiin, Klarnan intressi käsitellä tietoja on tärkeämpi kuin sinun intressisi niiden poistamiseen, tai koska meillä on lakisääteinen velvollisuus säilyttää ne. Voit lukea lisää oikeudellisista velvoitteistamme säilyttää tietoja tämän tietosuojaselosteen kohdista 4 ja 9. Niissä kuvatut lait estävät meitä poistamasta tiettyjä tietoja välittömästi. Sinulla on myös oikeus vastustaa sitä, että käytämme henkilötietojasi tiettyihin tarkoituksiin, kuten suoramarkkinointiin, mistä voit lukea lisää tässä luettelossa oikeuksistasi.

 • Oikeus saada tietoa. Sinulla on oikeus saada tietoa siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi. Teemme tämän tämän tietosuojailmoituksen, palvelukohtaisten usein kysyttyjen kysymysten ja vastaamalla kysymyksiisi.
 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin ("Subject access"). Sinulla on oikeus tietää, käsitteleekö Klarna sinua koskevia henkilötietoja, ja saada kopio ("tietojen ote") näistä tiedoista, ns. subject access. Tieto-otteen avulla saat tietoa siitä, mitä henkilötietoja Klarnalla on sinusta ja miten käsittelemme niitä.
 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin ja pyytää niiden siirtämistä toiselle vastaanottajalle ("tietojen siirrettävyys"). Tämä oikeus tarkoittaa sitä, että voit pyytää kopion koneellisesti luettavassa muodossa niistä sinua koskevista henkilötiedoista, joita Klarnalla on hallussaan kanssasi tehdyn sopimuksen toteuttamiseksi tai jotka perustuvat suostumukseesi. Näin voit käyttää näitä tietoja jossakin muualla, esimerkiksi siirtää henkilötietojasi toiselle rekisterinpitäjälle/vastaanottajalle.

 • Oikeus tietojen oikaisemiseen. Sinulla on oikeus pyytää, että oikaisemme virheelliset tiedot tai täydennämme sinua koskevat tiedot, joita pidät virheellisinä tai puutteellisina.
 • Oikeus rajoittaa käsittelyä. Jos uskot, että henkilötietosi ovat virheellisiä, että käsittelymme on lainvastaista tai että emme tarvitse tietoja tiettyä tarkoitusta varten, sinulla on oikeus pyytää, että rajoitamme tällaisten henkilötietojen käsittelyä. Sinulla on myös mahdollisuus pyytää, että lopetamme henkilötietojesi käsittelyn sillä aikaa, kun arvioimme pyyntöäsi. Jos vastustat käsittelyä suoraan jäljempänä kuvatun oikeutesi mukaisesti, voit myös pyytää meitä rajoittamaan kyseisten henkilötietojen käsittelyä arvioinnin ajaksi.
 • Oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuumme (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta), viittaamalla henkilökohtaisiin olosuhteisiisi. Voit myös aina vastustaa henkilötietojesi käyttöä suoramarkkinointitarkoituksiin. Kun ilmoitat meille, ettet enää halua saada meiltä suoramarkkinointia, me lopetamme markkinoinnin sinulle ja lopetamme sen lähettämisen sinulle.
 • Oikeus vastustaa automaattista päätöstä, joka vaikuttaa sinuun merkittävästi. Sinulla on oikeus vastustaa Klarnan tekemää automatisoitua päätöstä, jos päätöksellä on oikeusvaikutuksia tai se vaikuttaa sinuun merkittävästi vastaavalla tavalla. Katso kohta 6 siitä, miten Klarna käyttää automatisoituja päätöksiä.
 • Oikeus peruuttaa suostumuksensa. Kuten jäljempänä kohdassa 5 on kuvattu, jos käsittelemme henkilötietojasi suostumuksesi tai nimenomaisen suostumuksesi perusteella, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Kun peruutat suostumuksesi, lopetamme tietojesi käsittelyn kyseisiä tarkoituksia varten.
 • Oikeus tehdä valitus. Jos sinulla on valituksia henkilötietojesi käsittelystä Klarnassa, voit tehdä valituksen tietosuojaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetulle), johon pääset tästä linkistä: https://ico.org.uk/.
Asetukset Klarnan mobiilisovelluksessa: Klarnan mobiilisovelluksessa Klarna tarjoaa sinulle toiminnon, jolla voit räätälöidä tiettyjä palveluita koskevia asetuksia, kuten nykyisiä ilmoituksia tai tietojesi automaattista täyttämistä oston yhteydessä. Kunnioitamme aina valintojasi. 

 

3. Millaisia henkilötietoja keräämme?

Tässä osiossa kuvaamme keräämiemme tai luomiemme henkilötietojen tyypit. Kohdassa 4 kuvaamme, mihin tarkoituksiin käytämme näitä henkilötietotyyppejä.

 • Yhteystiedot ja tunnistetiedot - Nimi, syntymäaika, sosiaaliturvatunnus, titteli, ammatti, sukupuoli, laskutus- ja toimitusosoite, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, kansalaisuus, ikä, tulotiedot, työsuhde ja työhistoria, äänitallenteet, valokuvat ja videotallenteet sinusta ja henkilökortistasi jne.

 • Tavaroita/palveluita koskevat tiedot - Ostamiasi tai tilaamiasi tavaroita/palveluita koskevat tiedot, kuten tuotteen tyyppi tai toimituksen seurantanumero.
 • Tiedot taloudellisesta tilanteestasi - Tiedot esimerkiksi tuloistasi, mahdollisista luotoistasi, negatiivisesta maksuhistoriastasi ja aiemmista luottohyväksynnöistä.
 • Maksutiedot - Luotto- ja pankkikortin tiedot (kortin numero, voimassaoloaika ja CVV-koodi), pankkitilin numero, pankin nimi.
 • Tiedot Klarnan palvelujen käytöstäsi - mitä palvelua tai palveluja ja mitä eri toimintoja olet käyttänyt ja miten olet käyttänyt niitä. Tähän sisältyy tietoja maksamattomista ja aiemmista veloista, takaisinmaksuhistoriastasi ja henkilökohtaisista mieltymyksistäsi.
 • Tekniset tiedot, jotka syntyvät Klarnan palveluiden käytöstäsi - Tekniset tiedot, kuten verkkosivujen vasteaika, latausvirheet sekä päivämäärä ja kellonaika, jolloin käytit palvelua.
 • Tiedot yhteydenotoistasi Klarnan asiakaspalveluun - Tallennetut puhelut, chat-keskustelut ja sähköpostikirjeenvaihto.
 • Yhteydenpitosi kauppoihin, joissa asioit tai vierailet - Tiedot siitä, miten olet vuorovaikutuksessa kauppojen kanssa, kuten oletko saanut tavaroita ja minkä tyyppisessä kaupassa asioit.
 • Laitetiedot - IP-osoite, kieliasetukset, selaimen asetukset, aikavyöhyke, käyttöjärjestelmä, alusta, näytön resoluutio ja vastaavat tiedot laitteesi asetuksista.
 • Ulkoisista pakoteluetteloista ja PEP-luetteloista saadut tiedot - Pakoteluettelot ja luettelot poliittisesti vaikutusvaltaisista henkilöistä ("PEP") sisältävät tietoja, kuten nimi, syntymäaika, syntymäpaikka, ammatti tai asema sekä syy, miksi henkilö on kyseisellä luettelolla.
 • Arkaluonteiset henkilötiedot - Arkaluonteisilla henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoja, jotka paljastavat uskonnollisen vakaumuksen, poliittiset tai filosofiset näkemykset, ammattiyhdistyksen jäsenyyden tai jotka sisältävät tietoja terveydentilasta, sukupuolielämästä tai seksuaalisesta suuntautumisesta, sekä biometrisiä tietoja.
 • Palvelukohtaiset henkilötiedot - Käytämme Klarnan mobiilisovelluksen ja selainlaajennuksen, Klarnan säästö- ja maksutilien, Automaattisen tuonnin, Personal Finance -palvelun ja tapahtumailmoittautumisten kautta tarjottavien palveluidemme puitteissa muita henkilötietoja, jotka eivät kuulu edellä lueteltuihin tietoihin. Kutakin palvelua koskevat tiedot on lueteltu tässä:

  • Klarna-mobiilisovellus ja selainlaajennus: Kaikki sisältö, jonka lataat tai lähetät (kuten valokuvat, kuitit tai tuote- & kauppiasarvostelut), sijaintitiedot, maantieteelliset sijaintitiedot ja verkkosivustot, joilla vierailet sovelluksen selaimessa tai laajennuksen asennettuna;

  • Klarnan säästö- ja maksutilit: Tiedot tapahtumista ja talletuksista sekä tiedot siitä, mistä rahasi ovat peräisin tai mihin niitä käytetään. Klarna käsittelee tätä palvelua varten myös tietoja kolmansista osapuolista (kuten maksunsaajista tai maksajista);

  • Automaattinen tuonti: Tietoja yhdistetystä sähköpostitilistäsi toteutuneista ostoksistasi, tuote-, hinta- ja määrätiedot, toimituksen seurantanumerot ja kauppoja koskevat tiedot, jotka välitämme Klarna-mobiilisovellukseen;

  • Henkilökohtainen talous: Tiedot muista pankkitileistäsi ja muunlaisista tileistäsi (kuten korttitileistä), jotka haluat liittää palveluun, sekä tiedot, kuten tilinumero, pankki, yhdistettyjen tilien aiemmat tapahtumat sekä saldot ja varat; ja

  • Tapahtuman rekisteröinti sosiaalisessa mediassa: Tiedot profiilistasi sosiaalisen median tililtäsi ja yritystiedot, kuten työnantajan nimi, osoite ja yritystyyppi.

Yksityiskohtaiset tiedot kutakin palvelua koskevista henkilötiedoista löytyvät myös tässä luetelluista käyttöehdoista.

4. Mitä henkilötietoja käytetään mihin tarkoituksiin ja millä oikeusperustalla?

Alla olevista taulukoista voit lukea,

 1. Mihin käytämme henkilötietojasi (tarkoitus),

 2. Minkä tyyppisiä henkilötietoja käytämme kyseiseen tarkoitukseen ja ovatko henkilötiedot peräisin suoraan sinulta vai jostain muusta lähteestä. Jos olemme saaneet sinua koskevia henkilötietoja toisesta lähteestä, ilmoitamme suluissa kyseisen lähteen nimen,

 3. Mitä laillisia oikeuksia meillä on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön, kuten Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen, nojalla käsitellä sinua koskevia tietoja, joihin viitataan nimellä "oikeusperustamme", ja

 4. Kun Klarna lopettaa henkilötietojen käytön kuhunkin tarkoitukseen.

4.1 Käyttötarkoitukset, joihin henkilötietojasi käytetään aina, riippumatta siitä, mitä palvelua käytät.

 

Käsittelyn tarkoitus – mitä teemme ja miksi.

Tarkoitukseen käytettävien henkilötietojen tyyppi ja mistä ne ovat peräisin (lähde). Lisätietoja erityyppisistä henkilötiedoista on kohdassa 3.

Käsittelyn oikeusperusta Yhdistyneen-Kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Kun henkilötietojen käyttötarkoitus päättyy. Katso kohdasta 9, milloin Klarna poistaa tiedot.

Asiakassuhteemme hallinnoimiseksi kanssasi sopimustemme mukaisesti kunkin käyttämäsi palvelun osalta. Tähän sisältyy tietojen luominen ja lähettäminen sinulle sähköisessä muodossa (ei markkinointi).

Sinulta:

 • Yhteystiedot ja tunnistetiedot.
 • Maksutiedot.
 • Arkaluonteiset henkilötiedot.

Muista lähteistä:

 • Tiedot tuotteista/palveluista. (Liike)
 • Tiedot taloudellisesta tilanteestasi. (Klarna ja luottotietotoimistot)
 • Tiedot Klarnan palveluiden käytöstäsi. (Klarna)
 • Tekniset tiedot, jotka syntyvät Klarnan palveluiden käytöstäsi. (Klarna)
 • Yhteystietosi kauppoihin, joissa teet ostoksia tai vierailet. (Liike)
 • Laitteen tiedot. (Sinun laite)
 • Palvelukohtaiset henkilötiedot (näe kohta 3).

Käsittely on tarpeen, jotta Klarna voi täyttää kanssasi tehdyn sopimuksen (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta).

 

Jos palvelu käsittelee tietoja, jotka ovat arkaluonteisia henkilötietoja. (esim. lataamistasi materiaaleista), käsittelymme perustuu nimenomaiseen suostumukseesi (Iso-Briannian yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan a alakohta).

Kun sinun ja Klarnan välinen sopimus päättyy.

Voidaksemme tehdä asiakastyytyväisyys-tutkimuksia ja markkinatutkimuksia sekä pyytää sinulta arvioita sähköpostitse, tekstiviesteillä, puhelimitse tai muiden viestintäkanavien kautta. 

Jos et halua, että suoritamme tällaista käsittelyä, ota meihin yhteyttä ja ilmoita siitä meille. Katso lisätietoja oikeuksistasi kohdasta 2. Katso yhteystietomme kohdasta 12.

Sinulta:

 • Yhteystiedot ja tunnistetiedot.
 • Tiedot Klarnan palveluiden käytöstäsi.

Muista lähteistä:

 • Tiedot tuotteista/palveluista. (Liike)
 • Tiedot Klarnan palveluiden käytöstäsi. (Klarna)
 • Tekniset tiedot, jotka syntyvät Klarnan palveluiden käytöstäsi. (Klarna)
 • Yhteystietosi kauppoihin, joissa teet ostoksia tai vierailet (Liike)

Käsittely perustuu etujen tasapainottamiseen (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Etujen tasapainottamisen yhteydessä Klarna on päättänyt, että meillä on oikeutettu etu suorittaa henkilötietojen käsittely, että käsittely on tarpeen tämän tarkoituksen saavuttamiseksi ja että etumme on tärkeämpi kuin oikeutesi olla käsittelemättä tietojasi tätä tarkoitusta varten.

 

Voit ottaa meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja siitä, miten määritys on tehty. Katso yhteystietomme kohdasta 12.

Kun sinun ja Klarnan välinen sopimus päättyy.

Klarnan palveluiden verkko- ja tietoturvan varmistaminen.

Sinulta:

 • Yhteystiedot ja tunnistiedot.

Muista lähteistä:

 • Tiedot Klarnan palveluiden käytöstäsi. (Klarna)
 • Tekniset tiedot, jotka syntyvät Klarnan palveluiden käytöstäsi. (Klarna)
 • Yhteystietosi kauppoihin, joissa teet ostoksia tai vierailet. (Liike)
 • Laitetiedot. (Sinun laite)

Käsittely perustuu etujen tasapainottamiseen (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Etuja tasapainottaessaan Klarna on todennut, että meillä on oikeutettu etu pystyä varmistamaan verkko- ja tietoturva, että käsittely on tarpeen tämän tarkoituksen toteuttamiseksi ja että etumme on tärkeämpi kuin oikeutesi olla käsittelemättä tietojasi tätä tarkoitusta varten. On myös sinun etusi asiakkaana, että varmistamme hyvän tietoturvan. 

Voit ottaa meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja siitä, miten määritys on tehty. Katso yhteystietomme kohdasta 12.

Tämä käsittely kestää niin kauan kuin käytät palvelua.

Voidaksemme auttaa sinua haavoittuvassa asemassa olevana asiakkaana (eli jos tarvitset lisätukea ottaessasi meihin yhteyttä erityisolosuhteiden vuoksi). Tämä tarkoittaa, että voimme esimerkiksi tarjota sinulle erityistä tukea, kun otat yhteyttä asiakaspalveluun.

Sinulta:

 • Yhteystiedot ja tunnistetiedot.
 • Arkaluonteiset henkilötiedot (terveyttäsi koskevien tietojen muodossa). 

Muista lähteistä:

 • Tiedot Klarnan palveluiden käytöstäsi. (Klarna)

Suostumuksesi perusteella (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 9 artiklan 2 kohdan a alakohta).

Kun ilmoitat meille, että et ole enää haavoittuvassa asemassa oleva asiakas tai peruutat suostumuksesi.   Lopetamme tämän käsittelyn myös, jos ja kun ilmoitat meille, ettet enää halua olla Klarnan asiakas.

Pystyä tekemään riskianalyysejä, ehkäisemään petoksia ja toteuttamaan riskienhallintaa.

 

Käsittelemme tietoja henkilöllisyytesi ja antamiesi tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi sekä rikollisen toiminnan torjumiseksi.

 

Tämä käsittely on profilointia ja automaattista päätöksentekoa. Käytämme automatisoitua päätöksentekoa tähän tarkoitukseen, jotta voimme määrittää, oletko petosriski. Katso lisätietoja profiloinnista ja automatisoidusta päätöksenteosta kohdasta 6.

Sinulta:

 • Yhteystiedot ja tunnistetiedot.
 • Maksutiedot.

Muista lähteistä:

 • Tiedot tuotteista/palveluista. (Liike)
 • Tiedot taloudellisesta tilanteestasi. (Klarna ja luottotietotoimistot)
 • Tiedot Klarnan palveluiden käytöstäsi. (Klarna)
 • Tekniset tiedot, jotka syntyvät Klarnan palveluiden käytöstäsi. (Klarna)
 • Yhteystietosi kauppoihin, joissa teet ostoksia tai vierailet. (Liike)
 • Laitetiedot. (Sinun laite)
 • Arkaluonteiset henkilötiedot

Käsittely on tarpeen, jotta Klarna voi toteuttaa ja täyttää kanssasi tehdyn sopimuksen (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta).

Laki velvoittaa meitä myös selvittämään asiakkaidemme henkilöllisyyden (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta). (Ruotsin laki (2017:630) rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisista toimenpiteistä).

Arkaluonteisia henkilötietoja käsitellään nimenomaisen suostumuksesi perusteella.

Tämä käsittely tapahtuu, kun käytät mitä tahansa Klarnan palvelua.

Jos Klarna on tunnistanut riskin siinä, miten käytät Klarnaa, jatkamme tietojesi käyttöä tähän tarkoitukseen ja päivitämme riskinarviointiamme jatkuvasti, jos petosriski on olemassa. Tämä käsittely kestää niin kauan kuin laki velvoittaa meitä säilyttämään tietojasi. Katso kohdasta 9 lisätietoja velvollisuuksistamme ja oikeudestamme säilyttää tietoja lain mukaan.

Anonymisoida henkilötietosi, jotta voimme parantaa palveluitamme ja tuotteitamme ja analysoida asiakkaiden käyttäytymistä.

Sinulta:

 • Yhteystiedot ja tunnistetiedot..
 • Maksutiedot.

Muista lähteistä:

 • Tiedot tuotteista/palveluista. (Liike)
 • Tiedot taloudellisesta asemastasi. (Klarna ja luottotietotoimistot)
 • Tiedot Klarnan palveluiden käytöstäsi. (Klarna)
 • Tekniset tiedot, jotka syntyvät Klarnan palveluiden käytöstäsi. (Klarna)
 • Yhteystietosi kauppoihin, joissa teet ostoksia tai vierailet. (Liike)
 • Laitetiedot. (Sinun laite)
 • Palvelukohtaiset henkilötiedot (näe kohta 3).

Käsittely perustuu etujen tasapainottamiseen (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).  Etuja tasapainottaessaan Klarna on todennut, että meillä on oikeutettu etu anonymisoida henkilötietosi tuotekehitystarkoituksiin ja analysoida asiakkaiden käyttäytymistä palvelun ja asiakaskokemuksen parantamiseksi.  Varmistamme, että tähän liittyvä käsittely on tarpeen kyseisen tarkoituksen saavuttamiseksi ja että etumme on tärkeämpi kuin oikeutesi olla käsittelemättä tietojasi tätä tarkoitusta varten. Anonymisoimalla sinua koskevat tiedot varmistamme myös, että käytämme henkilötietoja mahdollisimman vähän.

 

Voit ottaa meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja siitä, miten määritys on tehty. Katso yhteystietomme kohdasta 12.

Käsittely tapahtuu koko sen ajan, jonka Klarna joutuu säilyttämään tietoja järjestelmissään esimerkiksi sinun kanssasi tehdyn sopimuksen täyttämiseksi tai sovellettavan lain noudattamiseksi. Katso kohdasta 9 lisätietoja velvollisuuksistamme ja oikeudestamme säilyttää tietoja lain mukaisesti.

Tietoanalyysien tekeminen tuotekehitystä ja testausta varten riski- ja luottomallien parantamiseksi ja palveluidemme suunnittelemiseksi (jos mahdollista, anonymisoimme tiedot ensin, mikä tarkoittaa, että henkilötietojen käsittelyä ei sen jälkeen suoriteta).

Sinulta:

 • Yhteystiedot ja tunnistetiedot.
 • Maksutiedot.

Muista lähteistä:

 • Tiedot tuotteista/palveluista. (Liike)
 • Tiedot taloudellisesta asemastasi. (Klarna ja luottotietotoimistot))
 • Tiedot Klarnan palveluiden käytöstäsi. (Klarna)
 • Tekniset tiedot, jotka syntyvät Klarnan palveluiden käytöstäsi. (Klarna)
 • Yhteystietosi kauppoihin, joissa teet ostoksia tai vierailet. (Liike)
 • Laitetiedot. (Sinun laite)
 • Palvelukohtaiset henkilötiedot (näe kohta 3).

Käsittely perustuu etujen tasapainottamiseen (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Etujen tasapainottamisen yhteydessä Klarna on todennut, että meillä on oikeutettu etu suorittaa tietojen analysointia tuotekehitys- ja testaustarkoituksiin. Varmistamme, että tästä aiheutuva käsittely on tarpeen käsittelyn tarkoituksen saavuttamiseksi ja että etumme on tärkeämpi kuin oikeutesi olla käsittelemättä tietojasi tätä tarkoitusta varten. Lisäksi asiakkaamme hyötyvät käsittelystä, koska se auttaa meitä tarjoamaan virheettömiä ja kestäviä palveluja. 

Voit ottaa meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja siitä, miten määritys on tehty. Katso yhteystietomme kohdasta 12.

Käsittely tapahtuu koko sen ajan, jonka Klarna joutuu säilyttämään tietoja järjestelmissään esimerkiksi sinun kanssasi tehdyn sopimuksen täyttämiseksi tai sovellettavan lain noudattamiseksi. Katso kohdasta 9 lisätietoja velvollisuuksistamme ja oikeudestamme säilyttää tietoja lain mukaisesti.

Tilastojen ja raporttien laatimiseen taloudellista analyysia tai tiettyjen alueiden tai toimialojen maksusuuntausten tai maksumäärien analysointia varten (jos mahdollista, anonymisoimme tiedot ensin, mikä tarkoittaa, että henkilötietojen käsittelyä ei sen jälkeen tapahdu).

Sinulta:

 • Yhteystiedot ja tunnistetiedot.
 • Maksutiedot.

Muista lähteistä:

 • Tiedot tuotteista/palveluista. (Liike)
 • Tiedot taloudellisesta asemastasi. (Klarna ja luottotietotoimistot)
 • Tiedot Klarnan palveluiden käytöstäsi. (Klarna)
 • Yhteystietosi kauppoihin, joissa teet ostoksia tai vierailet. (Liike)
 • Palvelukohtaiset henkilötiedot (näe kohta 3).

Käsittely perustuu etujen tasapainottamiseen (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Etuja tasapainottaessaan Klarna on todennut, että meillä on oikeutettu etu saada tilastotietoja ja raportteja tätä tarkoitusta varten. Varmistamme, että tähän liittyvä käsittely on tarpeen käsittelyn tarkoituksen saavuttamiseksi ja että etumme on tärkeämpi kuin oikeutesi olla käsittelemättä tietojasi tätä tarkoitusta varten.

 

Voit ottaa meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja siitä, miten määritys on tehty. Katso yhteystietomme  kohdasta 12.

Käsittely tapahtuu koko sen ajan, jonka Klarna joutuu säilyttämään tietoja järjestelmissään esimerkiksi sinun kanssasi tehdyn sopimuksen täyttämiseksi tai sovellettavan lain noudattamiseksi.   Katso kohdasta 9 lisätietoja velvollisuuksistamme ja oikeudestamme säilyttää tietoja lain mukaisesti.

Tarkistaa ja todentaa henkilöllisyytesi.

Sinulta:

 • Yhteystiedot ja tunnistetiedot.

Käsittely on tarpeen, jotta Klarna voi täyttää kanssasi tehdyn sopimuksen (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta).

Niin kauan kuin käytät yhtä Klarnan palveluista.

Henkilötietojesi jakaminen kohdassa 7.1 kuvattujen vastaanottajaryhmien kanssa (tavarantoimittajat ja alihankkijat, Klarna-konserniin kuuluvat yritykset, henkilöt, joilla on valtaa rahoitustapahtumiin, viranomaiset ja saamisten, yritysten tai omaisuuden ostajat).Henkilötietojesi jakaminen kohdassa 7.1 kuvattujen vastaanottajaryhmien kanssa (tavarantoimittajat ja alihankkijat, Klarna-konserniin kuuluvat yritykset, henkilöt, joilla on valtaa rahoitustapahtumiinne, viranomaiset ja saamisten, yritysten tai omaisuuden ostajat).

Vaihtelee vastaanottajan mukaan (ks. kohta 7.1).

Käsittely tapahtuu koko sen ajan, jonka Klarnan on säilytettävä tiedot järjestelmissään esimerkiksi kanssasi tehdyn sopimuksen täyttämiseksi tai sovellettavan lain noudattamiseksi. Katso kohdasta 9 lisätietoja velvoitteistamme ja oikeudestamme säilyttää tietoja lain mukaan.

Päätämme, millaista markkinointia tarjoamme sinulle.

 

Jos et halua, että käsittelemme tietojasi tällä tavoin, ota meihin yhteyttä. Tällöin lopetamme tietojesi käytön markkinointiin. Yhteystiedot löytyvät kohdasta 12.

 

Käsittely voi olla profilointia. Katso lisätietoja profiloinnista kohdasta 6.

Sinulta:

 • Yhteystiedot ja tunnistetiedot.

Muista lähteistä:

 • Tiedot tuotteista/palveluista (Liike)
 • Tiedot Klarnan palveluiden käytöstäsi. (Klarna)
 • Tekniset tiedot, jotka syntyvät Klarnan palveluiden käytöstäsi. (Klarna)
 • Yhteystietosi kauppoihin, joissa teet ostoksia tai vierailet.
 • Laitetiedot. (Sinun laite)
 • Palvelukohtaiset henkilötiedot (näe kohta 3).

Käsittely perustuu etujen tasapainottamiseen (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Etujen tasapainottamisen yhteydessä Klarna on todennut, että meillä on oikeutettu etu määrittää, minkälaista markkinointia meidän tulisi tarjota sinulle. Varmistamme, että tästä aiheutuva käsittely on tarpeen tämän edun toteuttamiseksi ja että etumme on tärkeämpi kuin oikeutesi olla käsittelemättä tietojasi tätä tarkoitusta varten. Olemme myös ottaneet huomioon sen, että markkinointi on lueteltu esimerkkinä oikeutetusta edusta Yhdistyneen kuningaskunnan GDPR:ssä. 

Voit ottaa meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja siitä, miten määritys on tehty. Katso yhteystietomme kohdasta 12.

Kun sinun ja Klarnan välinen sopimus päättyy tai jos ilmoitat meille, että et ole kiinnostunut tästä käsittelystä.

 

Jos suostut, antaa sinulle tietoa tuotteistamme tai palveluistamme sekä yhteistyökumppaneidemme kanssa yhteistyössä tarjotuista tarjouksista.".

Jos et halua saada meiltä markkinointia, voit lopettaa sen milloin tahansa.

Sinulta:

 • Yhteystiedot ja tunnistetiedot.

 

Muista lähteistä:

 • Tiedot Klarnan palveluiden käytöstäsi. (Klarna)
 • Yhteystietosi kauppoihin, joissa teet ostoksia tai vierailet. (Liike)

Käsittely perustuu suostumukseesi (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Kun peruutat tilauksen tai jos ilmoitat meille, että et ole kiinnostunut tästä käsittelystä.

Tarjotaksemme sinulle markkinointimateriaalia ja tarjouksia muista tarjoamistamme tuotteista ja palveluista, jotka ovat samankaltaisia kuin ne, joita olet jo käyttänyt ja jotka ovat osa Klarnaa ostoalustana.

Jos et halua saada meiltä markkinointia, ota meihin yhteyttä ja ilmoita siitä meille. Lopetamme tällöin tietojesi käsittelyn markkinoinnin lähettämistä varten. Katso yhteystietomme  kohdasta 12.

Sinulta:

 • Yhteystiedot ja tunnistetiedot.

Muista lähteistä:

 • Tiedot Klarnan palveluiden käytöstäsi. (Klarna)
 • Yhteystietosi kauppoihin, joissa teet ostoksia tai vierailet. (Liike)

Käsittely perustuu etujen tasapainottamiseen (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Etujen tasapainottamisen yhteydessä Klarna on todennut, että meillä on oikeutettu etu lähettää sinulle markkinointia palveluistamme ja tarjouksistamme. Varmistamme, että tästä aiheutuva käsittely on tarpeen tämän edun toteuttamiseksi ja että etumme on tärkeämpi kuin oikeutesi olla käsittelemättä tietojasi tätä tarkoitusta varten. Olemme myös ottaneet huomioon, että markkinointi on lueteltu esimerkkinä oikeutetusta edusta Yhdistyneen kuningaskunnan GDPR:ssä.

Voit ottaa meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja siitä, miten määritys on tehty. Katso yhteystietomme kohdasta 12.

Kun sinun ja Klarnan välinen sopimus päättyy tai jos ilmoitat meille, että et ole kiinnostunut tästä käsittelystä.

Klarnan suojaaminen oikeudellisilta vaatimuksilta ja Klarnan laillisten oikeuksien turvaaminen.

Riitatilanteessa Klarna voi kerätä myös muunlaisia sinua koskevia henkilötietoja, jos tarvitsemme niitä käyttääksemme oikeuksiamme.

Käsittely perustuu etujen tasapainottamiseen (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Etujen tasapainottamisen yhteydessä Klarna on todennut, että meillä on oikeutettu etu pystyä suojautumaan oikeudellisilta vaatimuksilta. Varmistamme, että tähän liittyvä käsittely on tarpeen käsittelyn tarkoituksen saavuttamiseksi ja että etumme on tärkeämpi kuin oikeutesi olla käsittelemättä tietojasi tätä tarkoitusta varten. 

Voit ottaa meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja siitä, miten määritys on tehty. Katso yhteystietomme kohdasta 12.

Käsittely tapahtuu koko sen ajan, jonka Klarnan on säilytettävä tiedot järjestelmissään esimerkiksi kanssasi tehdyn sopimuksen täyttämiseksi tai sovellettavan lain noudattamiseksi. Katso kohdasta 9 lisätietoja velvollisuuksistamme ja oikeudestamme säilyttää tietoja lain mukaisesti.


4.2 Henkilötietojesi käyttötarkoitukset, kun käytät jotakin Klarnan maksutapaa, Klarnaa myymälässä tai maksat pankki- tai luottokortilla Klarnan kassalla myymälässä.

 

Käsittelyn tarkoitus - mitä teemme ja miksi.

Tarkoitukseen käytettävien henkilötietojen tyyppi ja mistä ne ovat peräisin (lähde). Lisätietoja erityyppisistä henkilötiedoista on kohdassa 3.

Käsittelyn oikeusperusta Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Kun henkilötietojen käyttötarkoitus päättyy. Katso kohdasta 9, milloin Klarna poistaa tiedot.

Siirtää myymälän oikeus ostoksesi maksamiseen Klarnalle ("factoring").

Sinulta:

 • Yhteystiedot ja tunnistetiedot.
 • Maksutiedot.

Muista lähteistä:

 • Tiedot tuotteista/palveluista. (Liike)
 • Tiedot taloudellisesta asemastasi. (Klarna ja  luottotietotoimistot)
 • Tiedot Klarnan palveluiden käytöstäsi. (Klarna)
 • Tekniset tiedot, jotka syntyvät Klarnan palveluiden käytöstäsi.. (Klarna)
 • Yhteystietosi kauppoihin, joissa teet ostoksia tai vierailet. (Liike)
 • Laitetiedot. (Sinun laite)

Käsittely perustuu etujen tasapainottamiseen (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Etujen tasapainottamisen yhteydessä Klarna on todennut, että meillä (ja myymälällä) on oikeutettu etu myydä tai ostaa maksamatta oleva velkasi. Varmistamme, että käsittely on tarpeen käsittelyn tarkoituksen saavuttamiseksi ja että etumme on tärkeämpi kuin oikeutesi olla käsittelemättä tietojasi tätä tarkoitusta varten. 

Voit ottaa meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja siitä, miten määritys on tehty. Näe yhteystietomme kohdasta 12.

Kun ostos tapahtuu.

Henkilötietojesi jakaminen kohdassa 7.2 kuvattujen vastaanottajaryhmien kanssa (kaupat, maksupalveluntarjoajat ja rahoituslaitokset, petostentorjuntavirastot ja identiteettitietoja tarjoavat yritykset sekä Google).

Sinulta:

 • Yhteystiedot ja tunnistetiedot.
 • Maksutiedot. 

Muista lähteistä:

 • Tiedot tuotteista/palveluista (Liike)
 • Tiedot taloudellisesta asemastasi. (Klarna ja  luottotietotoimistot)
 • Tiedot Klarnan palveluiden käytöstäsi. (Klarna)
 • Tekniset tiedot, jotka syntyvät Klarnan palveluiden käytöstäsi. (Klarna)
 • Yhteystietosi kauppoihin, joissa teet ostoksia tai vierailet. (Liike)
 • Laitetiedot. (Sinun laite)

Vaihtelee vastaanottajan mukaan (ks. kohta 7.2).

Ensisijaisesti silloin, kun osto tapahtuu, mutta myös koko sen ajan, jonka Klarna säilyttää tietoja järjestelmissään, eli siihen asti, kunnes tiedot poistetaan.

Katso kohdasta 9 lisätietoja velvollisuuksistamme ja oikeudestamme säilyttää tietoja lain mukaisesti.

Kun teet ostoksia kaupassa, joka tarjoaa Klarnaa maksutapana tai jossa on Klarna-kassa, arvioimme, missä järjestyksessä eri maksutavat tulisi esittää sinulle kaupan kassalla. Tämä käsittely ei vaikuta siihen, mitkä Klarnan maksutavat ovat käytettävissäsi. 

Jos et halua, että käsittelemme tietojasi tällä tavoin, ota meihin yhteyttä ja ilmoita siitä meille. Yhteystiedot löytyvät kohdasta 12.

 

Tämä käsittely on profilointia. Katso lisätietoja profiloinnista kohdasta 6.

Sinulta:

 • Yhteystiedot ja tunnistetiedot.

Muista lähteistä:

 • Tiedot tuotteista/palveluista. (Liike)
 • Tiedot Klarnan palveluiden käytöstäsi. (Klarna)
 • Tekniset tiedot, jotka syntyvät Klarnan palveluiden käytöstäsi. (Klarna)
 • Yhteystietosi kauppoihin, joissa teet ostoksia tai vierailet. (Liike)

Jos olet hyväksynyt ja käytät Klarna-palvelua nimeltä "Ostopalvelu", joka on kuvattu tarkemmin palvelun ehdoissa, jotka löydät täältä, käsittelyn oikeusperusteena on sopimuksen täyttäminen 6(1)(b) UK GDPR).

 

Vaihtoehtoisesti, jos et ole tehnyt ostopalvelusopimusta, käsittely perustuu sen sijaan etujen tasapainottamiseen (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Etujen tasapainottamisen yhteydessä Klarna on todennut, että meillä on oikeutettu etu tutkia, missä järjestyksessä eri maksuvaihtoehdot esitetään sinulle, kun kirjaudut ulos kaupassa. Varmistamme, että tästä aiheutuva käsittely on tarpeen käsittelyn tarkoituksen saavuttamiseksi ja että etumme on tärkeämpi kuin oikeutesi olla käsittelemättä tietojasi tätä tarkoitusta varten. 

Voit ottaa meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja siitä, miten määritys on tehty. Näe yhteystietomme kohdasta 12.

Kun maksutavat näytetään kassalla.

Estämään Klarnan toimintojen käyttäminen rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen valvomalla ja tarkistamalla liiketoimia. Klarna tekee myös jatkuvia riskiarviointeja ja luo riskimalleja rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi. 

Tämä käsittely on profilointia ja automaattista päätöksentekoa. Katso lisätietoja profiloinnista ja automaattisesta päätöksenteosta kohdasta 6.

Sinulta:

 • Yhteystiedot ja tunnistetiedot.
 • Maksutiedot.
 • Arkaluonteiset henkilötiedot.

Muista lähteistä:

 • Tiedot tuotteista/palveluista.
 • Tiedot taloudellisesta asemastasi. (Klarna ja luottotietotoimistot)
 • Tiedot Klarnan palveluiden käytöstäsi. (Klarna)
 • Tekniset tiedot, jotka syntyvät Klarnan palveluiden käytöstäsi. (Klarna)
 • Yhteystietosi kauppoihin, joissa teet ostoksia tai vierailet. (Liike)
 • Laitetiedot (Sinun laite)
 • Ulkoisista pakoteluetteloista ja PEP-luetteloista saadut tiedot. (Seuraamusluettelot ja PEP-luettelot)
 • Arkaluonteiset henkilötiedot (PEP-luetteloihin sisältyvät tiedot poliittisista mielipiteistä, uskonnollisesta vakaumuksesta ja/tai terveystiedoista).
 • Palvelukohtaiset henkilötiedot (ks. kohdassa 3 tietoja Klarnan säästö- ja maksutileistä).

Lain noudattamiseksi (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta). (Ruotsin laki (2017:630) rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisista toimenpiteistä).

 

Arkaluonteisten henkilötietojen osalta perusteena on, että käsittely on tarpeen yleisen edun vuoksi (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan g alakohta). 

Jos olet kuitenkin toimittanut meille arkaluonteisia henkilötietoja, niitä käsitellään nimenomaisen suostumuksesi perusteella.

Kun sinun ja Klarnan välinen sopimus päättyy. Katso lisätietoja velvollisuuksistamme ja oikeudestamme säilyttää tietoja lain mukaisesti kohdasta 9.

Suorittaa petostentorjunta-arviointi ennen ostoksen hyväksymistä.

 

Tämä käsittely on profilointia ja automatisoitua päätöksentekoa. Käytämme automatisoitua päätöksentekoa tätä tarkoitusta varten, jotta voimme määrittää, oletko petosriski. Näe kohdasta 6 lisätietoja profiloinnista ja automaattisista päätöksistä.

 

Katso myös kohta 7.2.3, jossa käsitellään petostentorjuntavirastojen käyttöä, joille tietojasi voidaan jakaa, sekä oikeusperustamme tietojen jakamiselle.

Sinulta:

 • Yhteystiedot ja tunnistetiedot.
 • Maksutiedot.

Muista lähteistä:

 • Tiedot tuotteista/palveluista. (Liike)
 • Tiedot Klarnan palveluiden käytöstäsi.. (Klarna)
 • Tekniset tiedot, jotka syntyvät Klarnan palveluiden käytöstäsi. (Klarna)
 • Yhteystietosi kauppoihin, joissa teet ostoksia tai vierailet. (Liike)
 • Laitetiedot. (Sinun laite)

Edellä mainitun lisäksi Klarna saa petostentorjuntaviranomaisilta tietoja siitä, viittaavatko tietosi petosyritykseen.

Sopimuksen tekeminen ja toteuttaminen (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta).

Kun petosarviointi suoritetaan.

Kirjanpidon ja kirjanpidon hoitaminen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti ja niiden säilyttäminen sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Sinulta:

 • Yhteystiedot ja tunnistetiedot.
 • Maksutiedot. 

Muista lähteistä:

 • Tietoa tuotteista/palveluista (Liike)
 • Tiedot Klarnan palveluiden käytöstäsi. (Klarna)
 • Tiedot yhteydenotoistasi Klarnan asiakaspalveluun. (Klarna)
 • Yhteystietosi kauppoihin, joissa teet ostoksia tai vierailet. (Liike)

 

Lainsäädännön noudattamiseksi (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta) (Ruotsin kirjanpitolaki (1999:1078)).

Sen ajanjakson aikana, jona kirjanpito on kirjattu, ja seitsemän vuoden kuluttua sen vuoden päättymisestä, jona tiedot on kirjattu. Näe kohdasta 9 lisätietoja velvollisuuksistamme ja oikeudestamme säilyttää tietoja lain mukaisesti.

Suorittaa laskelmat vakavaraisuusvelvoitteita koskevien sääntöjen mukaisesti.

Sinulta:

 • Yhteystiedot ja tunnistetiedot.
 • Maksutiedot.

 

Muista lähteistä:

 • Tiedot tuotteista/palveluista (Liike)
 • Tiedot taloudellisesta asemastasi. (Klarna ja luottotietotoimistot)
 • Tiedot Klarnan palveluiden käytöstäsi. (Klarna)
 • Palvelukohtaiset henkilötiedot (näe kohdasta 3 tietoa Klarnan säästö- ja maksutileistä).

Lain noudattamiseksi (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta). (vakavaraisuusasetus 575/2013 ja vakavaraisuusdirektiivi 2013/36)).

Seitsemän vuoden kuluttua sen vuoden päättymisestä, jona tiedot rekisteröitiin. Näe kohdasta 9 lisätietoja velvollisuuksistamme ja oikeudestamme säilyttää tietoja lain mukaisesti.


4.3 Henkilötietojesi käyttötarkoitukset, kun käytät jotakin Klarnan maksutapaa, johon liittyy luoton antaminen, tai kun käytät Klarnan korttia tai kertakorttia. 

Seuraaviin palveluihin liittyy luoton myöntäminen sinulle: "Maksa myöhemmin" (lasku), "Maksa nyt" (suoraveloituksella maksaminen), "Rahoitus" ja "Maksa 3 erässä" (osamaksu) sekä Klarna-kortti ja kertakortti (molemmat tarjotaan Klarna-mobiilisovelluksessa).

Käsittelyn tarkoitus – mitä teemme ja miksi.

Tarkoitukseen käytettävien henkilötietojen tyyppi ja mistä ne ovat peräisin (lähde). Lisätietoja erityyppisistä henkilötiedoista on kohdassa 3.

Käsittelyn oikeusperusta Yhdistyneen-Kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Kun henkilötietojen käyttötarkoitus päättyy. Katso kohdasta 9, milloin Klarna poistaa tiedot.

Luottokelpoisuuden arvioinnin suorittaminen ennen luoton myöntämistä. 

Tämä on profilointia, ja päätös luoton hyväksymisestä tai hylkäämisestä on "automatisoitu päätös". Katso lisätietoja profiloinnista ja automaattisista päätöksistä kohdasta 6. 

Katso myös kohta 7.3.1, jossa kerrotaan luottotietotoimistojen käytöstä, joille tietojasi saatetaan jakaa, ja oikeudellisesta perusteestamme tietojen jakamiselle.

Sinulta:

 • Yhteystiedot ja tunnistetiedot.

 

Muista lähteistä:

 • Tiedot taloudellisesta asemastasi. (Klarna ja luottotietokeskukset.)
 • Tiedot Klarnan palveluiden käytöstäsi.(Klarna)
 • Tekniset tiedot, jotka syntyvät Klarnan palveluiden käytöstäsi. (Klarna)

Luottosopimuksen tekeminen ja toteuttaminen (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta).

Kun luottokelpoisuuden arviointi suoritetaan.

Henkilötietojesi jakaminen kohdassa 7.3 kuvattujen vastaanottajatyyppien kanssa (luottotietotoimistot, perintäyhtiöt ja muut maksamattomien saatavien ostajat sekä VISA, velkojen hankkijat ja digitaalisen lompakon tarjoajat).

Sinulta:

 • Yhteystiedot ja tunnistetiedot.
 • Maksutiedot.

·        Tarvittaessa tieto siitä, että olet haavoittuvassa asemassa oleva asiakas. 

Muista lähteistä:

 • Tiedot tuotteista/palveluista (Liike)
 • Tiedot taloudellisesta asemastasi. (Klarna ja luottotietotoimistot)
 • Tiedot Klarnan palveluiden käytöstäsi. (Klarna)
 • Yhteystietosi kauppoihin, joissa teet ostoksia tai vierailet. (Liike)
 • Laitetiedot. (Sinun laite)

Vaihtelee vastaanottajan mukaan (ks. kohta 7.2).

Ensisijaisesti silloin, kun osto tapahtuu, mutta myös niin kauan kuin Klarna säilyttää tietoja järjestelmissään eli kunnes ne poistetaan. Katso kohdasta 9 lisätietoja velvoitteistamme ja oikeudestamme säilyttää tietoja lain mukaan.

Siirtääksesi Klarnan oikeuden maksuun ostoksestasi uudelle omistajalle.

Sinulta:

·        Yhteystiedot ja tunnistetiedot. 

Muista lähteistä:

 • Tiedot tuotteista/palveluista. (Liike)
 • Tiedot taloudellisesta asemastasi. (Klarna ja luottotietotoimistot)
 • Tiedot Klarnan palveluiden käytöstäsi. (Klarna)
 • Yhteystietosi kauppoihin, joissa teet ostoksia tai vierailet. (Liie)

Käsittely perustuu etujen tasapainottamiseen (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Etuja tasapainottaessaan Klarna on todennut, että meillä on oikeutettu etu myydä maksamattomia luottoja osana liiketoimintaamme. Varmistamme, että käsittely on tarpeen tämän edun toteuttamiseksi ja että etumme on tärkeämpi kuin oikeutesi olla käsittelemättä tietojasi tätä tarkoitusta varten. 

Voit ottaa meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja siitä, miten määritys on tehty. Katso yhteystietomme kohdasta 12.

Käsittely voidaan suorittaa niin kauan kuin velka on maksamatta (sinulle ilmoitetaan, jos velka siirretään).

Perintäpalvelujen tarjoaminen eli erääntyneiden saatavien periminen ja myyminen.

Sinulta:

·        Yhteystiedot ja tunnistetiedot. 

Muista lähteistä:

 • Tietoa palveluista/tuotteista. (Liike) 
 • Tiedot taloudellisesta asemastasi. (Klarna ja luottotietotoimistot)
 • Tiedot Klarnan palveluiden käytöstäsi. (Klarna)
 • Yhteystietosi kauppoihin, joissa teet ostoksia tai vierailet. (Liike)

Käsittely perustuu etujen tasapainottamiseen (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Etujen tasapainottamisen yhteydessä Klarna on todennut, että meillä on oikeutettu etu velkojen keräämiseen ja myyntiin. Varmistamme, että tästä aiheutuva käsittely on tarpeen käsittelyn tarkoituksen saavuttamiseksi ja että etumme on tärkeämpi kuin oikeutesi olla käsittelemättä tietojasi tätä tarkoitusta varten. 

Voit ottaa meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja siitä, miten määritys on tehty. Katso yhteystietomme kohdasta 12.

Kun velka on maksettu.

Estetään Klarnan toimintojen käyttäminen rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen seuraamalla ja tarkastelemalla liiketoimia, tekemällä riskinarviointeja ja luomalla riskimalleja. 

 

Tämä käsittely on profilointia, ja päätös, jonka mukaan olet rahanpesuriski, on "automaattinen päätös". Katso lisätietoja profiloinnista ja automaattisista päätöksistä kohdasta 6.

Sinulta:

 • Yhteystiedot ja tunnistetiedot.
 • Maksutiedot.

 

Muista lähteistä:

 • Tiedot tuotteista/palveluista. (Liike) 
 • Tiedot taloudellisesta asemastasi. (Klarna ja luottotietotoimistot)
 • Tiedot Klarnan palveluiden käytöstäsi. (Klarna)
 • Tekniset tiedot, jotka syntyvät Klarnan palveluiden käytöstäsi. (Klarna)
 • Yhteystietosi kauppoihin, joissa teet ostoksia tai vierailet. (Liike)
 • Laitetiedot. (Sinun laite)
 • Ulkoisista pakoteluetteloista ja PEP-luetteloista saadut tiedot. (Seuraamusluettelot ja PEP-luettelot)
 • Arkaluonteiset henkilötiedot (PEP-luetteloihin sisältyvät tiedot poliittisista mielipiteistä, uskonnollisesta vakaumuksesta ja/tai terveystiedoista).

Lain noudattaminen (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta). (Ruotsin laki (2017:630) rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisista toimenpiteistä).

 

Arkaluonteisten henkilötietojen osalta edellytyksenä on, että käsittely on tarpeen yleisen edun vuoksi (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan g alakohta).

Enintään viisi vuotta sopimuksen päättymisestä tai asiakassuhteen päättymisestä (enintään kymmenen vuotta lainvalvontaviranomaisten pyynnöstä). Katso lisätietoja velvollisuuksistamme ja oikeudestamme säilyttää tietoja lain mukaan kohdassa 9.

Arkistointi ja kirjanpito kirjanpitolainsäädännön mukaisesti.

Sinulta:

 • Yhteystiedot ja tunnistetiedot.
 • Maksutiedot. 

 

Muista lähteistä:

 • Tiedot tuotteista/palveluista. (Liike) 
 • Tiedot Klarnan palveluiden käytöstäsi. (Klarna)
 • Yhteystietosi kauppoihin, joissa teet ostoksia tai vierailet. (Liike)
 • Palvelukohtaiset henkilötiedot (ks. kohdassa 3 tietoja Klarnan säästö- ja maksutileistä).

Lain noudattaminen (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta). (Ruotsin kirjanpitolaki (1999:1078)).

Seitsemän vuoden kuluttua sen vuoden päättymisestä, jona tiedot rekisteröitiin. Katso lisätietoja velvollisuuksistamme ja oikeudestamme säilyttää tietoja lain mukaan kohdassa 9.4.4 Sinun (ja kolmansien osapuolten) henkilötietojesi käyttö, jotta voit käyttää Klarna-tilipalvelua (säästö- ja maksutilit). 

Käsittelyn tarkoitus – mitä teemme ja miksi.

Tarkoitukseen käytettävien henkilötietojen tyyppi ja mistä ne ovat peräisin (lähde). Lisätietoja erityyppisistä henkilötiedoista on kohdassa 3.

Käsittelyn oikeusperusta Yhdistyneen-Kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Kun henkilötietojen käyttötarkoitus päättyy. Katso kohdasta 9, milloin Klarna poistaa tiedot.

Klarnan säästö- ja maksutilien tarjoaminen.

Sinulta:

 • Yhteystiedot ja tunnistetiedot.
 • Arkaluonteiset henkilötiedot.

Muista lähteistä:

 • Tiedot taloudellisesta asemastasi. (Klarna ja luottotietotoimistot)
 • Palvelukohtaiset henkilötiedot (näe lisätietoja kohdasta 3 Klarnan säästö- ja maksutileistä on kohdassa 3

Käsittely on tarpeen, jotta Klarna voi täyttää kanssasi tehdyn sopimuksen (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta). 

Kolmansien osapuolten (kuten maksun vastaanottajan tai maksajan) tiedot perustuvat etujen tasapainottamiseen (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Etujen tasapainottamisen yhteydessä Klarna on todennut, että meillä ja sinulla (ja myös maksun saajalla/maksajalla) on oikeutettu etu siihen, että näitä tietoja käsitellään kyseisten tapahtumien suorittamiseksi. Varmistamme, että tästä aiheutuva käsittely on tarpeen tämän edun toteuttamiseksi ja että etumme on tärkeämpi kuin oikeutesi olla käsittelemättä tietojasi tätä tarkoitusta varten. 

Voit ottaa meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja siitä, miten määritys on tehty. Näe yhteystietomem kohdasta 12.

Kun sinun ja Klarnan välinen sopimus päättyy.

Jakaa henkilötietojasi kohdassa 7.4 kuvatuille vastaanottajaryhmille (luottolaitokset ja muut rahoituslaitokset).

Sinulta:

 • Yhteystiedot ja tunnistetiedot.
 • Arkaluonteiset henkilötiedot.

Muista lähteistä:

 • Tiedot taloudellisesta asemastasi. (Klarna ja luottotietotoimistot)
 • Palvelukohtaiset henkilötiedot (näe lisätietoja kohdasta 3 lisätietoja Klarnan säästö- ja maksutileistä on kohdassa 3).

Käsittely on tarpeen, jotta Klarna voi täyttää kanssasi tehdyn sopimuksen (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta). Palveluehdot ovat saatavilla täällä.

 

Kun sinun ja Klarnan välinen sopimus päättyy.

Estetään Klarnan toimintojen käyttäminen rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen seuraamalla ja tarkastelemalla liiketoimia, tekemällä riskinarviointeja ja luomalla riskimalleja.

 

Tämä käsittely on profilointia, ja päätös, jonka mukaan olet rahanpesuriski, on automatisoitu päätös. Katso lisätietoja Katso lisätietoja profiloinnista ja automaattisista päätöksistä kohdasta 6.

Sinulta:

 • Yhteystiedot ja tunnistetiedot.
 • Maksutiedot.

Muista lähteistä:

 • Tiedot tuotteista/palveluista. (Liike) 
 • Tiedot taloudellisesta asemastasi. (Klarna ja luottotietotoimistot)
 • Tiedot Klarnan palveluiden käytöstäsi. (Klarna)
 • Tekniset tiedot, jotka syntyvät Klarnan palveluiden käytöstäsi. (Klarna)
 • Yhteystietosi kauppoihin, joissa teet ostoksia tai vierailet. (Liike)
 • Laitetiedot. (Sinun laite)
 • Ulkoisista pakoteluetteloista ja PEP-luetteloista saadut tiedot. (Seuraamusluettelot ja PEP-luettelot)
 • Arkaluonteiset henkilötiedot (PEP-luetteloihin sisältyvät tiedot poliittisista mielipiteistä, uskonnollisesta vakaumuksesta ja/tai terveystiedoista).
 • Palvelukohtaiset henkilötiedot (näe lisätietoja kohdassa 3 lisätietoja Klarnan säästö- ja maksutileistä).

Lainsäädännön noudattaminen (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta) (Ruotsin laki (2017:630) rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisista toimenpiteistä).

 

Arkaluonteisten henkilötietojen osalta edellytyksenä on, että käsittely on tarpeen yleisen edun vuoksi (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan g alakohta).

Enintään viisi vuotta sopimuksen päättymisestä tai asiakassuhteen päättymisestä (enintään kymmenen vuotta lainvalvontaviranomaisten pyynnöstä). Katso kohdasta 9 lisätietoja velvollisuuksistamme ja oikeudestamme säilyttää tietoja lain mukaisesti.

 

Arkistointi ja kirjanpito kirjanpitolainsäädännön mukaisesti.

Sinulta:

 • Yhteystiedot ja tunnistetiedot.
 • Maksutiedot.

Muista lähteistä:

 • Tiedot tuotteista/palveluista. (Liike) 
 • Tiedot Klarnan palveluiden käytöstäsi. (Klarna)
 • Yhteystietosi kauppoihin, joissa teet ostoksia tai vierailet. (Liike)

Lainsäädännön noudattamiseksi (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta) (Ruotsin kirjanpitolaki (1999:1078)).

Seitsemän vuoden kuluttua sen vuoden päättymisestä, jona tiedot rekisteröitiin ensimmäisen kerran. Katso kohdasta 9 lisätietoja velvollisuuksistamme ja oikeudestamme säilyttää tietoja lain mukaisesti.

Suorittaa laskelmat vakavaraisuusvelvoitteita koskevien sääntöjen mukaisesti.

Sinulta:

 • Yhteystiedot ja tunnistetiedot.
 • Maksutiedot.

Muista lähteistä:

 • Tiedot tuotteista/palveluista. (Liike) 
 • Tiedot taloudellisesta asemastasi. (Klarna ja luottotietotoimistot)
 • Tiedot Klarnan palveluiden käytöstäsi. (Klarna)
 • Yhteystietosi kauppoihin, joissa teet ostoksia tai vierailet. (Liike)
 • Laitetiedot (Sinun laite).
 • Palvelukohtaiset henkilötiedot (katso lisätietoja kohdasta 3 lisätietoja Klarnan säästö- ja maksutileistä).

Lainsäädännön noudattamiseksi (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta) (vakavaraisuusasetus 575/2013, ja vakavaraisuusdirektiivi 2013/36))

Seitsemän vuoden kuluttua sen vuoden päättymisestä, jona tiedot rekisteröitiin ensimmäisen kerran. Katso kohdasta 9 lisätietoja velvollisuuksistamme ja oikeudestamme säilyttää tietoja lain mukaisesti.


4.5 Henkilötietojesi käyttö, kun käytät Klarnan ostopalvelua.

Kun käytät Klarnan ostopalvelua, Klarna käsittelee henkilötietojasi alla olevassa taulukossa kuvattuihin tarkoituksiin. Ostopalvelun ehdot ja kuvaus ostopalveluun sisältyvistä ominaisuuksista ovat saatavilla täällä.

Käsittelyn tarkoitus – mitä teemme ja miksi.

Tarkoitukseen käytettävien henkilötietojen tyyppi ja mistä ne ovat peräisin (lähde). Lisätietoja erityyppisistä henkilötiedoista on kohdassa 3.

Käsittelyn oikeusperusta Yhdistyneen-Kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Kun henkilötietojen käyttötarkoitus päättyy. Katso kohdasta 9, milloin Klarna poistaa tiedot.

Klarnan ostopalvelun ja siihen sisältyvien toimintojen tarjoaminen.

Palveluun kuuluu profiloinnin tekeminen, jotta Klarnan mobiilisovelluksen ja Klarnan kassan sisältöä voidaan personoida.

 • Kaikki 3 kohdassa mainitut tyypit;
 • Palvelukohtaiset henkilötiedot (ks. kohta 3).
 • Arkaluonteiset henkilötiedot.

Käsittely on tarpeen, jotta Klarna voi tehdä kanssasi sopimuksen (ostopalvelun ehdot) (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta).

 

  

Jos ostopalvelussa käsitellään myös arkaluonteisia henkilötietoja (jos olet ladannut näitä tietoja esimerkiksi kuittien kautta tietyistä ostoista/jäsenyyksistä, tuote- ja kauppiasarvostelujen kautta tai jos olet muutoin antanut meille pääsyn näihin tietoihin), käsittelymme perustuu nimenomaiseen suostumukseesi (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan a alakohta). Katso lisätietoja tällaisista henkilötiedoista kohdasta 3.

Kun sinun ja Klarnan välinen sopimus päättyy.

Voit halutessasi jakaa sijaintisi ja maantieteelliset sijaintitietosi kanssamme. Käytämme näitä tietoja löytääksemme myymälöitä lähistölläsi.

Voit milloin tahansa kytkeä sijaintitietojen ja geopaikannustietojen jakamisen pois päältä laitteessasi.

Sinulta:

 • Palvelukohtaiset henkilötiedot (ks. kohta 3, sijainti- ja paikkatiedot).

Käsittely on tarpeen, jotta Klarna voi tehdä kanssasi sopimuksen (ostopalvelun ehdot) (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta).

Kun toiminto on suljettu. Klarna ei tallenna sijainti- ja paikkatietojasi sen jälkeen, kun olemme näyttäneet sinulle lähelläsi olevat myymälät.

Selaimen tarjoaminen Klarnan mobiilisovelluksen kautta, jotta voit vierailla esimerkiksi kauppojen verkkosivustoilla. Klarna kerää tietoja siitä, miten käytät selainta Klarna-mobiilisovelluksen sisällön mukauttamiseksi.

Sinulta:

 • Arkaluonteiset henkilötiedot.
 • Palvelukohtaiset henkilötiedot (ks. lisätietoja Klarna-mobiilisovelluksesta kohdassa 3).

Käsittely on tarpeen, jotta Klarna voi tehdä kanssasi sopimuksen (ostopalvelun ehdot) (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta). 

 

Jos palvelu käsittelee arkaluonteisia henkilötietoja (esim. sivuilta, joilla vierailet), käsittely perustuu nimenomaiseen suostumukseesi (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan a alakohta). Näitä arkaluonteisia tietoja ei kuitenkaan käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin nykyisen verkkosivuston näyttämiseen selaimessa.

Kun sinun ja Klarnan välinen sopimus päättyy.

Henkilötietojesi jakaminen kohdassa 7.5 kuvattujen vastaanottajaryhmien kanssa (kumppaniverkostot, Google, kumppanit Henkilökohtainen talous -palvelun ja tarjous- ja etuusohjelman puitteissa sekä logistiikka- ja kuljetusyritykset, Klarna App -asennusanalyysi- ja mainospalvelut).

Sinulta:

 • Yhteystiedot ja tunnistetiedot.
 • Aarkaluonteiset henkilötiedot (jos olet ladannut tai muuten antanut meille pääsyn tällaisiin tietoihin).

 

Muista lähteistä:

 • Tiedot tuotteista/palveluista. (Liike) 
 • Laitetiedot. (Sinun laite)
 • Palvelukohtaiset henkilötiedot (ks. lisätietoja Klarna-mobiilisovelluksesta kohdassa 3).

Vaihtelee vastaanottajan mukaan (ks. kohta 7.5).

Kun sinun ja Klarnan välinen sopimus päättyy.

Saatat nähdä Klarnan mainoksia, kun olet muilla verkkosivustoilla ja sovelluksissa, kuten sosiaalisessa mediassa. Hoidamme tätä erilaisten digitaalisten markkinointiverkostojen kautta ja käyttämällä erilaisia mainosteknologioita. Näkemäsi mainokset perustuvat hallussamme oleviin tietoihin sinusta, kuten laitetunnisteeseesi tai siihen, että olet aiemmin käyttänyt Klarnan palveluita tai sivuillamme olevia mainoksia, joita olet aiemmin napsauttanut.  Tietojasi käytetään päättämään, mitkä mainokset ovat sinulle merkityksellisimpiä.

Tämä käsittely voi olla profilointia, jonka tarkoituksena on räätälöidä palvelun sisältöä sen perusteella, mistä uskomme sinun olevan kiinnostunut. Voit lukea lisää profiloinnista kohdasta 6.

Muista lähteistä:

 • Tiedot Klarnan palveluiden käytöstäsi. (Klarna)  
 • Laitetiedot. (Klarna)

Riippuen siitä, mitä markkinointiverkostoja ja -tekniikoita käytetään näkemääsi mainontaan, tämä perustuu joko siihen, että olet antanut suostumuksesi (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti), tai siihen, että meillä on oikeutettu etu, joka perustuu etujen tasapainottamiseen (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Etujen tasapainottamisen yhteydessä Klarna on todennut, että meillä ja sinulla on oikeutettu etu tunnistaa, minkä tyyppistä mainontaa meidän tulisi tarjota sinulle. Varmistamme, että tästä aiheutuva käsittely on tarpeen tämän edun toteuttamiseksi ja että etumme on tärkeämpi kuin oikeutesi olla käsittelemättä tietojasi tätä tarkoitusta varten.

Kun ilmoitat meille, että haluat peruuttaa suostumuksesi, tai kun sinun ja Klarnan välinen sopimus päättyy.

Lopetamme tämän käsittelyn myös, jos ja kun ilmoitat meille, ettet enää halua olla Klarnan asiakas.


4.6 Lisäpalvelut, joita voit käyttää esimerkiksi Klarnan mobiilisovelluksen tai Klarnan selainlaajennuksen kautta. 

Käsittelyn tarkoitus – mitä teemme ja miksi.

Tarkoitukseen käytettävien henkilötietojen tyyppi ja mistä ne ovat peräisin (lähde). Lisätietoja erityyppisistä henkilötiedoista on kohdassa 3.

Käsittelyn oikeusperusta Yhdistyneen-Kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Kun henkilötietojen käyttötarkoitus päättyy. Katso kohdasta 9, milloin Klarna poistaa tiedot.

Jos olet liittänyt sähköpostitilisi Klarnan automaattiseen tuontipalveluun, Klarna ottaa säännöllisesti yhteyttä sähköpostitiliisi tai -tileihisi saadakseen tietoja ostoksistasi.

Voit lopettaa tämän palvelun milloin tahansa ja siten poistaa Klarnan pääsyn sähköpostitiliisi.

Muista lähteistä:

 • Arkaluonteiset henkilötiedot. (Webmail-palveluntarjoaja)
 • Palvelukohtaiset henkilötiedot (katso lisätietoja kohdasta 3  automaattisesta tuonnista kohdasta 3). (Webmail-palveluntarjoaja)

Käsittely on tarpeen, jotta Klarna voi tehdä kanssasi sopimuksen (ostopalvelun ehdot) (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta). 

Jos palvelu käsittelee arkaluonteisia henkilötietoja (transaktioistasi), käsittely perustuu nimenomaiseen suostumukseesi (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan a alakohta). Näe kohdasta 3 lisää kuvailevia tietoja.

Kun sinun ja Klarnan välinen sopimus päättyy.

Jos olet päättänyt liittää pankkitilisi Henkilökohtainen talous -palveluun, Klarna näyttää ja antaa sinulle työkaluja taloutesi hallintaan tarjousten avulla, jotka on räätälöity juuri sinun tarpeisiisi.This processing constitutes profiling which aims to customise the service’s content based on what we think you may be interested in. You can read more about profiling in section 6.

Jos päätät hyödyntää tarjouksia ja etuja, joita Klarna tarjoaa tämän palvelun puitteissa, jaamme henkilötietojasi niitä tarjoavalle kumppanille (ks. kohta 7.5.3).

Muista lähteistä:

 • Arkaluonteiset henkilötiedot. (Yhdistetty tilisi)
 • Palvelukohtaiset henkilötiedot (katso kohta 3 jossa on tietoa henkilökohtaisesta taloudesta). (Yhdistetty tilisi)

Käsittely on tarpeen, jotta Klarna voi tehdä kanssasi sopimuksen (ostopalvelun ehdot) (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta).

 

Jos palvelu käsittelee arkaluonteisia henkilötietoja (transaktioistasi), käsittely perustuu nimenomaiseen suostumukseesi (yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan a alakohta). Katso lisätietoja kohdasta 3.

Kun sinun ja Klarnan välinen sopimus päättyy.

Jos käytät selainlaajennustamme, Klarna käsittelee tietojasi palvelun tarjoamiseksi, mikä sisältää tietojen käsittelyn siitä, millä verkkosivustoilla/verkkotunnuksilla vierailet:

Klarna käsittelee tietoja verkkokauppasivustoista/verkkotunnuksista, joilla vierailet, jotta voimme tunnistaa tarjouksia, tarjota käteispalautusta ja tarjota sinulle räätälöityjä tarjouksia Klarna-laajennuksessa ja mobiilisovelluksessa. Tätä käsittelyä tehdään myös, jotta voit luoda kertakäyttökortteja suoraan selaimessasi verkkosivustoilla, joilla tämä palvelu on käytössä.

Klarna ei tallenna tietoja muista kuin verkkokauppasivustoista/verkkotunnuksista, joilla on käyty.

Lue lisää siitä, miten henkilötietojasi käytetään laajennuksen usein kysytyistä kysymyksistä.

Sinulta:

 • Yhteystiedot ja tunnistetiedot.
 • Tiedot tuotteista/palveluista. (Liike) 
 • Maksutiedot.
 • Yhteystietosi kauppoihin, joissa teet ostoksia tai vierailet.
 • Arkaluonteiset henkilötiedot.
 • Palvelukohtaiset henkilötiedot (ks. lisätietoja Klarna-mobiilisovelluksesta ja selainlaajennuksesta kohdassa 3).

Muista lähteistä:

 • Laitetiedot (Sinun laite)
 • Tiedot Klarnan palveluiden käytöstäsi. (Klarna)
 • Tekniset tiedot, jotka syntyvät Klarnan palveluiden käytöstäsi. (Klarna)

Käsittely on tarpeen, jotta Klarna voi tehdä kanssasi sopimuksen (Klarna-ostospalvelun ehdot) (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta).

 

Jos palvelu käsittelee tietoja, jotka ovat arkaluonteisia henkilötietoja (eli tietoja verkkosivustoista/verkkotunnuksista, joilla vierailet), käsittely perustuu nimenomaiseen suostumukseesi. (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan a alakohta). Katso kohdasta 3 lisätietoja tämän tyyppisestä henkilökohtaisesta tiedosta.

Kun sinun ja Klarnan välinen sopimus päättyy.

Jos yhdistät Klarna-tunnuksesi luodaksesi uuden tilin tai liittääksesi olemassa olevan tilin voidaksesi helposti kirjautua kauppiaan ekosysteemiin, Klarna jakaa henkilötietosi sen kauppiaan kanssa, jonka kanssa päätät muodostaa yhteyden.

Sinulta:

 • Yhteystiedot ja tunnistetiedot.

 

Muista lähteistä:

 • Yhteystiedot ja tunnistetiedot (Klarna).

Suostumuksesi perusteella (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Kun ilmoitat meille, että haluat peruuttaa suostumuksesi.

 

Lopetamme tämän käsittelyn myös, jos ja kun ilmoitat meille, ettet enää halua olla Klarnan asiakas.


4.7 Sosiaalisessa mediassa julkaistut tarjoukset ja kutsut tapahtumiin ja kun otat meihin yhteyttä sosiaalisen median kautta.

Käsittelyn tarkoitus – mitä teemme ja miksi.

Tarkoitukseen käytettävien henkilötietojen tyyppi ja mistä ne ovat peräisin (lähde). Lisätietoja erityyppisistä henkilötiedoista on kohdassa 3.

Käsittelyn oikeusperusta Yhdistyneen-Kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Kun henkilötietojen käyttötarkoitus päättyy. Katso kohdasta 9, milloin Klarna poistaa tiedot.

Jos ilmoittaudut sosiaalisessa mediassa julkaistuun tapahtumaan, käsittelemme henkilötietojasi pyydetyn palvelun tarjoamiseksi. 

Voit aina peruuttaa tilauksen ottamalla meihin yhteyttä. Näe yhteystietomme kohdasta 12.

Sinulta:

 • Yhteystiedot ja tunnistetiedot.
 • Palvelukohtaiset henkilötiedot (näe kohta 3 liittyen sosiaalisen median tapahtumiin).

Käsittely on tarpeen, jotta Klarna voi täyttää kanssasi tehdyn sopimuksen (tapahtumaan osallistumisen osalta) (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta). 

Voit ottaa meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja siitä, miten määritys on tehty. Näe yhteystietomme kohdasta 12.

Kun tapahtuma on pidetty.

4.8 Klarnan käsittely, kun otat yhteyttä Klarnan asiakaspalveluun.

Käsittelyn tarkoitus - Mitä teemme ja miksi.

Tarkoitukseen käytettävien henkilötietojen tyyppi ja mistä ne ovat peräisin (lähde). Lisätietoja erityyppisistä henkilötiedoista on kohdassa 3.

Käsittelyn oikeusperusta Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Kun henkilötietojen käyttötarkoitus päättyy. Katso kohdasta 9, milloin Klarna poistaa tiedot.

Hoitaa kaikki Klarnan asiakaspalveluun tulevat asiat.

Tähän sisältyy erilaisten kirjallisten keskustelujen säilyttäminen asiakasasioiden dokumentoimiseksi sekä turvallisuussyistä ja petosten torjumiseksi.

Sinulta:

 • Tiedot yhteydenotoistasi Klarnan asiakaspalveluun.

Muista lähteistä:

 • Tiedot yhteydenotoistasi Klarnan asiakaspalveluun. (Klarna)

Sopimusten täyttäminen (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta).

Enintään kymmenen vuotta vanhentumisajan perusteella. Katso lisätietoja velvollisuuksistamme ja oikeudestamme säilyttää tietoja lain mukaisesti kohdasta 9.

Laadun ja palvelun parantaminen (tyydyttävän asiakaspalvelun varmistamiseksi). Voimme nauhoittaa puhelinkeskusteluja sekä sinun ja työntekijöidemme välisiä näytönjakoistuntoja laatutarkoituksiin, jotta voimme tarjota sinulle parempia tuotteita ja palveluja.

Sinulta:

 • Tiedot yhteydenotoistasi Klarnan asiakaspalveluun.

Muista lähteistä:

 • Tiedot yhteydenotoistasi Klarnan asiakaspalveluun.. (Klarna)

Käsittely perustuu etujen tasapainottamiseen (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Etujen tasapainottamisen yhteydessä Klarna on todennut, että meillä on oikeutettu etu parantaa palveluitamme, sisäistä koulutustamme ja laadunvalvontaa. Varmistamme, että tähän liittyvä erityinen käsittely on tarpeen tämän tarkoituksen saavuttamiseksi ja että etumme on tärkeämpi kuin oikeutesi olla käsittelemättä tietojasi tätä tarkoitusta varten. Sinulla on asiakkaana myös intressi siihen, että vuorovaikutuksesi Klarnan kanssa on laadukasta. 

Voit ottaa meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja siitä, miten määritys on tehty. Näet yhteystiedot kohdassa 12.

Käsittelemme puhelinkeskustelujen tallenteita enintään 90 päivän ajan laadunvarmistustarkoituksiin ja tallennettuja näytönjakoistuntoja enintään 30 päivän ajan laadunvarmistustarkoituksiin.

Asiakaspalvelumme kanssa keskusteltaessa käytyjen keskustelujen dokumentointi (jotta voimme varmistaa, että olemme dokumentoineet, mitä on sovittu tai mistä on keskusteltu). Käytämme nauhoitettuja puhelinkeskusteluja sinun ja työntekijöidemme välillä sekä työntekijöidemme merkintöjä dokumentoidaksemme, mitä on sanottu.

Sinulta:

 • Tiedot yhteydenotoistasi Klarnan asiakaspalveluun. 

Muista lähteistä:

 • Tiedot yhteydenotoistasi Klarnan asiakaspalveluun. (Klarna)

Käsittely perustuu etujen tasapainottamiseen (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Etujen tasapainottamisen yhteydessä Klarna on todennut, että meillä on oikeutettu etu dokumentoida viestintä Klarnan asiakaspalvelun kanssa. Varmistamme, että tähän liittyvä erityinen käsittely on tarpeen tämän tarkoituksen saavuttamiseksi ja että etumme on tärkeämpi kuin oikeutesi olla käsittelemättä tietojasi tätä tarkoitusta varten. Asiakkaana sinulla on myös etu varmistaa puolueettomat keinot dokumentoida, mistä on keskusteltu. 

Voit ottaa meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja siitä, miten määritys on tehty. Näet yhteystiedot kohdassa 12.

Käsittelemme puhelinkeskustelujen tallenteita enintään 90 päivän ajan laadunvarmistustarkoituksiin ja tallennettuja näytönjakoistuntoja enintään 30 päivän ajan laadunvarmistustarkoituksiin.

Jos otat meihin yhteyttä sosiaalisen median, kuten Facebookin tai Twitterin, kautta, myös nämä yritykset keräävät ja käsittelevät henkilötietojasi niiden tietosuojailmoitusten mukaisesti. Sama pätee myös meiltä saamiisi vastauksiin. Klarna käsittelee näitä tietoja vastatakseen kysymyksiisi.

Sinulta:

 • Yhteystiedot ja tunnistetiedot.
 • Tiedot yhteydenotoistasi Klarnan asiakaspalveluun.

Muista lähteistä:

 • Tiedot yhteydenotoistasi Klarnan asiakaspalveluun. (Klarna)

Sopimusten täyttäminen (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta).

Kun olemme vastanneet kysymyksiisi.

 

 

 

5. Miten peruutat suostumuksesi?

Kun Klarna käyttää henkilötietojasi suostumuksesi perusteella, voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Voit tehdä sen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy@klarna.co.uk tai kohdassa 12 olevien yhteystietojen kautta.
Voit myös poistaa ladatut tiedot Klarnan mobiilisovelluksesta tai lopettaa palvelun, jossa henkilötietoja käsitellään. Tällöin me poistamme tiedot. Jos peruutat suostumuksesi tai poistat ladatut tiedot, et ehkä pysty käyttämään palvelua tapauksissa, joissa Klarna käsittelee henkilötietoja suostumuksesi perusteella.

Lopuksi: Kuten edellä kohdassa 2 on kuvattu, sinulla on myös oikeus vastustaa tiettyjen henkilötietojen käsittelyä (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin). Sinulla on myös oikeus saada tietyt henkilötiedot poistetuksi, mikä on myös kuvattu kohdassa 2.

6. Klarnan profilointi ja automaattiset päätökset, jotka vaikuttavat sinuun merkittävästi.

6.1 Klarnan profilointi sinusta asiakkaana.

"Profiloinnilla" tarkoitetaan henkilötietojen automaattista käsittelyä tiettyjen henkilökohtaisten asioiden arvioimiseksi esimerkiksi analysoimalla tai ennustamalla henkilökohtaisia mieltymyksiäsi, kuten ostohaluja. Samalla vertaamme tietojasi siihen, mitä muut asiakkaamme, jotka ovat käyttäneet palveluitamme samalla tavalla, ovat suosineet.
Klarnan profiloinnin tarkoitus ja kussakin tilanteessa ja kussakin profiloinnissa käytettävät henkilötietotyypit on kuvattu yksityiskohtaisesti edellä kohdassa 3. Näihin tarkoituksiin tehtävällä profiloinnilla ei ole merkittävää vaikutusta sinuun asiakkaana.

Käytämme profilointia seuraaviin tarkoituksiin:

 • tarjota räätälöityjä palveluitamme, joiden sisältö räätälöidään sen perusteella, mitä pidämme sinua kiinnostavimpana (tämä koskee Klarnan mobiilisovellusta, sen eri toimintoja ja sitä, missä järjestyksessä eri maksutavat näkyvät Klarnan kassalla), ja

 • tarjota sinulle räätälöityä markkinointia sekä omilla että ulkoisilla alustoillamme ja palveluillamme.

Jos sinulla on kysyttävää siitä, miten profilointiprosessi toimii, ota meihin yhteyttä. Yhteystiedot löytyvät kohdasta 12. Voit milloin tahansa vastustaa markkinointitarkoituksiin tapahtuvaa profilointia ottamalla meihin yhteyttä (jolloin lopetamme markkinointitarkoituksiin tapahtuvan profiloinnin). Voit myös lopettaa profiloinnin palveluitamme varten irtisanomalla palvelun.

6.2 Klarnan automaattiset päätökset, jotka vaikuttavat sinuun merkittävästi.

Automaattiset päätökset, joilla on oikeusvaikutuksia, tai automatisoidut päätökset, jotka vaikuttavat sinuun vastaavalla tavalla merkittävästi, tarkoittavat sitä, että tietyt palveluitamme koskevat päätökset tehdään täysin automatisoidusti ilman, että työntekijämme osallistuvat niihin. Näillä päätöksillä on sinuun asiakkaana merkittävä, oikeusvaikutuksiin verrattavissa oleva vaikutus. Tekemällä tällaisia päätöksiä automaattisesti Klarna lisää objektiivisuutta ja avoimuutta päätöksenteossaan tarjota sinulle näitä palveluja. Samalla sinulla on aina oikeus vastustaa näitä päätöksiä. Voit lukea, miten voit vastustaa näitä päätöksiä tämän kohdan 6.2 lopussa.

Automatisoidut päätökset, jotka vaikuttavat sinuun merkittävästi, merkitsevät myös sitä, että profilointi suoritetaan tietojesi perusteella ennen päätöksen tekemistä. Tällaista profilointia tehdään taloudellisen tilanteesi arvioimiseksi (ennen luoton myöntämistä koskevaa päätöstä) tai sen selvittämiseksi, liittyykö palveluidemme käyttöösi petos- tai rahanpesuriski. Profiloimme käyttäjäkäyttäytymisesi ja taloudellisen tilanteesi ja vertaamme näitä tietoja käyttäytymiseen ja olosuhteisiin, jotka viittaavat erilaisiin riskitasoihin meille.

Milloin Klarna tekee automaattisia päätöksiä, jotka vaikuttavat sinuun merkittävästi?

Teemme tällaisen automaattisen päätöksen, kun:

 • päättää hyväksyä hakemuksesi luottopalvelun käytöstä.

 • päättää olla hyväksymättä luottopalveluhakemustasi. Nämä automaattiset luottopäätökset perustuvat meille antamiisi tietoihin, ulkoisista lähteistä, kuten luottotietotoimistoista, saatuihin tietoihin ja Klarnan omiin sisäisiin tietoihin. Sinua koskevien tietojen lisäksi Klarnan luottomalli sisältää suuren määrän muita tekijöitä, kuten Klarnan sisäiset luottoriskitasot ja asiakkaidemme yleiset takaisinmaksuasteet (jotka perustuvat esimerkiksi kulloiseenkin tuoteryhmään).

 • päättää, aiheutatko petosriskin, jos käsittelymme osoittaa, että käyttäytymisesi viittaa mahdolliseen petolliseen toimintaan, että käyttäytymisesi ei vastaa aiempaa palveluidemme käyttöä tai että olet yrittänyt salata todellisen henkilöllisyytesi. Automaattiset päätökset, joiden avulla arvioimme, muodostatko petosriskin, perustuvat itse antamiisi tietoihin, petostentorjuntavirastoilta saatuihin tietoihin (ks. kohta 7.2.3., jossa kerrotaan tarkemmin käyttämistämme virastoista) ja Klarnan omiin sisäisiin tietoihin.

 • päättää, onko rahanpesun riski olemassa, jos käsittelymme osoittaa, että käyttäytymisesi viittaa rahanpesuun. Asianmukaisissa tapauksissa Klarna tutkii myös, ovatko tietyt asiakkaat pakoteluetteloissa.

Kussakin päätöksessä käytetyt henkilötietotyypit kuvataan kohdassa 3. Lisätietoja siitä, kenen kanssa jaamme tietoja automaattisten päätösten yhteydessä tapahtuvasta profiloinnista, on kohdassa 7.

Jos sinua ei hyväksytä edellä kuvattujen automatisoitujen päätösten perusteella, et voi käyttää Klarnan palveluja, kuten maksutapojamme. Klarnalla on useita turvamekanismeja sen varmistamiseksi, että päätökset ovat asianmukaisia. Näihin mekanismeihin kuuluvat päätöksentekomallimme jatkuvat katsaukset ja satunnaisotanta yksittäistapauksissa. Jos olet huolissasi lopputuloksesta, voit ottaa meihin yhteyttä, ja me selvitämme, onko menettely suoritettu asianmukaisesti. Voit myös esittää vastalauseen seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Sinun oikeus vastustaa näitä automatisoituja päätöksiä

Sinulla on aina oikeus vastustaa automaattista päätöstä, jolla on oikeudellisia seurauksia, tai päätöksiä, jotka voivat muutoin vaikuttaa sinuun merkittävästi (yhdessä asianomaisen profiloinnin kanssa), lähettämällä sähköpostiviesti osoitteeseen privacy@klarna.co.uk. Klarnan työntekijä tarkastelee tämän jälkeen päätöstä uudelleen ottaen huomioon kaikki meille toimittamasi lisätiedot ja -olosuhteet.

7.Kenen kanssa jaamme henkilökohtaiset tietosi?

Kun jaamme henkilötietojasi, varmistamme, että vastaanottaja käsittelee niitä tämän ilmoituksen mukaisesti, esimerkiksi tekemällä vastaanottajien kanssa tiedonsiirtosopimuksia tai tietojenkäsittelijäsopimuksia. Nämä sopimukset sisältävät kaikki kohtuulliset sopimukselliset, oikeudelliset, tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla varmistetaan, että tietojesi käsittelyssä noudatetaan riittävää suojaustasoa ja sovellettavaa lainsäädäntöä.

7.1 Vastaanottajaryhmät, joiden kanssa Klarna jakaa henkilötietojasi aina, riippumatta siitä, mitä palvelua käytät.

7.1.1 Toimittajat ja alihankkijat. 

Kuvaus vastaanottajasta: Tavarantoimittajat ja alihankkijat ovat yrityksiä, joilla on oikeus käsitellä Klarnalta saamiaan henkilötietoja vain Klarnan puolesta, eli tietojen käsittelijöitä. Esimerkkejä tällaisista toimittajista ja alihankkijoista ovat ohjelmistojen ja tietojen tallennuksen tarjoajat, maksupalvelujen tarjoajat ja liikekonsultit.


Tarkoitus ja oikeusperusta: Klarna tarvitsee pääsyn muiden yritysten palveluihin ja toimintoihin, jos se ei voi suorittaa niitä itse. Klarnalla on oikeutettu etu käyttää näitä palveluja ja toimintoja (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Varmistamme, että tästä aiheutuva käsittely on tarpeen tämän edun toteuttamiseksi ja että etumme on tärkeämpi kuin oikeutesi olla käsittelemättä tietojasi tätä tarkoitusta varten. Sinulla on oikeus vastustaa tätä käsittelyä syistä, jotka liittyvät tapauksessasi vallitseviin olosuhteisiin. Katso lisätietoja oikeuksistasi kohdasta 2.

7.1.2 Klarna Group. 

Kuvaus vastaanottajasta: Klarna-konserniin kuuluvat yritykset.

Tarkoitus ja oikeusperusta: Tämä on tarpeen, jotta Klarna voi tarjota sinulle palveluitaan ja toimintojaan. Klarnalla on oikeutettu etu päästä käsiksi näihin palveluihin ja toimintoihin ja tarjota niitä (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Varmistamme, että tähän liittyvä käsittely on tarpeen tämän edun toteuttamiseksi ja että etumme on tärkeämpi kuin oikeutesi olla käsittelemättä tietojasi tätä tarkoitusta varten. Sinulla on oikeus vastustaa tätä käsittelyä syistä, jotka liittyvät tapauksessasi vallitseviin olosuhteisiin. Katso lisätietoja oikeuksistasi kohdasta 2.

Kun teet ostoksia ulkomaisessa myymälässä (eli EU/ETA-alueen ulkopuolella sijaitsevassa myymälässä), jolla on sopimus toisen Klarna-konserniin kuuluvan yrityksen kanssa, henkilötietojesi luovuttaminen Klarna-yhtiöiden välillä on tarpeen, jotta molemmat Klarna-yhtiöt voivat hallinnoida maksuasi ja jotta ulkomainen myymälä voi hallinnoida ostoksiasi. Tämän käsittelyn oikeusperusteena on sopimuksen täyttäminen (UK GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta).

Vastaanottava Klarna-konsernin yritys käsittelee henkilötietojasi maassasi voimassa olevan tietosuojailmoituksen mukaisesti (katso luettelo). Voit lukea lisää siitä, miten Klarna suojaa henkilötietojasi, kun niitä siirretään EU:n/ETA:n ulkopuolelle, kohdasta 8.

7.1.3 Henkilö, jolla on valtakirja taloudellisia asioitasi varten.

Kuvaus vastaanottajasta: Klarna voi jakaa henkilötietojasi henkilölle, jolla on valtakirjan nojalla oikeus käyttää niitä.

Tarkoitus ja oikeusperusta: Tämä käsittely suoritetaan helpottamaan yhteydenottojasi meihin (asiamiesten kautta), ja se perustuu suostumukseesi (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta).

7.1.4 Viranomaiset. 

Kuvaus vastaanottajasta: Klarna voi toimittaa tarvittavat tiedot viranomaisille, kuten poliisille, finanssiviranomaisille, veroviranomaisille tai muille viranomaisille ja tuomioistuimille.

Tarkoitus ja oikeusperusta: Henkilötietoja luovutetaan viranomaiselle, kun laki velvoittaa meitä tekemään niin, tai joissakin tapauksissa, jos olet pyytänyt meitä tekemään niin, tai jos sitä vaaditaan verovähennysten hallinnoimiseksi tai rikollisuuden torjumiseksi. Esimerkki lakisääteisestä velvollisuudesta antaa tietoja on, kun on tarpeen ryhtyä toimenpiteisiin rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi. Viranomaisesta ja tarkoituksesta riippuen oikeusperustat ovat velvollisuus noudattaa lakia (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta), kanssasi tehdyn sopimuksen täyttäminen (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta) tai Klarnan oikeutettu etu suojautua rikollisuudelta (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön mukaan maksuista on myös pidätettävä vero. Sinun ei tarvitse tehdä näin tai ryhtyä mihinkään toimiin Yhdistyneen kuningaskunnan veroviraston (HMRC) kanssa tekemämme sopimuksen perusteella, sillä annamme Yhdistyneen kuningaskunnan verovirastolle tarvittavat tiedot tämän sopimuksen tueksi. Jos sinulla on kysyttävää näistä järjestelyistä, ota yhteyttä verovirastoon.

7.1.5 Liiketoiminnan tai omaisuuden myynti.

Kuvaus vastaanottajasta: Jos Klarna myy liiketoimintaa tai omaisuutta, Klarna voi luovuttaa henkilötietojasi tällaisen liiketoiminnan tai omaisuuden mahdolliselle ostajalle. Jos kolmas osapuoli ostaa Klarnan tai merkittävän osan Klarnan omaisuudesta, myös Klarnan asiakkaita koskevat henkilötiedot voidaan luovuttaa.

Tarkoitus ja oikeusperusta: Klarna on oikeutettu etu voidakseen suorittaa nämä liiketoimet (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Varmistamme, että tähän liittyvä käsittely on tarpeen tämän edun toteuttamiseksi ja että etumme on tärkeämpi kuin oikeutesi olla käsittelemättä tietojasi tätä tarkoitusta varten. Sinulla on oikeus vastustaa tätä käsittelyä syistä, jotka liittyvät tapauksessasi vallitseviin olosuhteisiin. Katso lisätietoja oikeuksistasi kohdasta 2.

7.2 Vastaanottajaryhmät, joiden kanssa Klarna jakaa henkilötietojasi, kun käytät Klarnan maksutapoja, Klarnaa myymälässä tai päätät maksaa pankki- tai luottokortilla Klarnan kassalla myymälässä.

7.2.1 Liikkeet.

Kuvaus vastaanottajasta: Kaupoilla tarkoitamme myymälöitä, joissa käyt tai teet ostoksia (joihin voi kuulua myös myymälän konserniyrityksiä, jos myymälä on ilmoittanut sinulle siitä).

Tarkoitus ja oikeusperusta: Esimerkiksi vahvistamalla henkilöllisyytesi, lähettämällä tavaroita, käsittelemällä kysymyksiä ja riitoja, estämällä petoksia ja lähettämällä tarvittaessa asiaankuuluvaa markkinointia, jotta myymälä voi suorittaa ja hallinnoida ostojasi ja suhdettasi myymälään tai sen konserniyhtiöihin. Kaupan tietosuojailmoitus koskee niiden henkilötietojesi käsittelyä, jotka on jaettu kaupan kanssa ja joita kauppa käsittelee. Tavallisesti löydät linkin myymälän tietosuojailmoitukseen myymälän verkkosivustolta. Oikeudellinen peruste tietojen jakamiselle myymälöiden kanssa on osittain sopimuksen täyttäminen (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta) tai suostumuksesi (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta), sikäli kuin tietojen jakaminen tapahtuu sinun ja myymälän välisen sopimuksen täyttämiseksi, ja osittain Klarnan ja myymälän oikeutettuun etuun perustuen (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Varmistamme, että tästä aiheutuva käsittely on tarpeen tämän edun toteuttamiseksi ja että etumme on tärkeämpi kuin oikeutesi olla käsittelemättä tietojasi tätä tarkoitusta varten. Sinulla on oikeus vastustaa tätä käsittelyä syistä, jotka liittyvät tapauksessasi vallitseviin olosuhteisiin. Katso lisätietoja oikeuksistasi kohdasta 2.

7.2.2 Maksupalveluntarjoajat ja rahoituslaitokset.

Kuvaus vastaanottajasta: Maksupalveluntarjoajat ja rahoituslaitokset tarjoavat sinulle, kaupoille ja Klarnalle palveluja sähköisten maksujen toteuttamiseksi ja hallinnoimiseksi eri maksutapojen, kuten luottokorttien ja pankkipohjaisten maksutapojen, kuten suoraveloituksen ja pankkisiirron, avulla.

Tarkoitus ja oikeusperusta: Joidenkin myymälöiden maksupalveluntarjoajat jakavat tietojasi maksujen hallinnoimiseksi. Tämä jakaminen tapahtuu kauppojen omien tietosuojailmoitusten mukaisesti. Kauppa voi myös antaa Klarnan jakaa tietojasi maksupalveluntarjoajalle, jota se käyttää maksusi käsittelyyn. Jotkin maksupalveluntarjoajat keräävät ja käyttävät tietojasi myös itsenäisesti omien tietosuojailmoitustensa mukaisesti. Näin on esimerkiksi sähköisen lompakon toimittajien kohdalla. Lisäksi Klarna voi jakaa tietojasi muille rahoituslaitoksille suorittaessaan maksutapahtumia tililläsi maksutapahtumien loppuunsaattamiseksi. Jakaminen maksupalveluntarjoajien ja rahoituslaitosten kanssa tapahtuu sinun aloitteestasi käynnistetyn tapahtuman toteuttamiseksi ja se tehdään kanssasi tehdyn sopimuksen täyttämiseksi (UK GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta).

7.2.3 Petostentorjuntavirastot ja identiteettitarkastuksia tarjoavat yritykset.

Kuvaus vastaanottajasta: Henkilötietojasi jaetaan petostentorjuntavirastoille ja henkilöllisyystarkastuksia tekeville yrityksille.

Tarkoitus ja oikeusperusta: Klarna jakaa tietojasi henkilöllisyytesi ja antamiesi tietojen paikkansapitävyyden todentamiseksi sekä petosten ja rikollisen toiminnan torjumiseksi. Yritykset, joiden kanssa teemme yhteistyötä, on lueteltu tässä. Huomaa, että nämä yritykset voivat käsitellä tietojasi omien tietosuojailmoitustensa mukaisesti.

Klarna jakaa tietojasi Klarnan liiketoiminnan harjoittamiseen liittyvän oikeutetun edun perusteella (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta), sillä petostentorjuntavirastoilla ja henkilöllisyystarkastuksia tarjoavilla yrityksillä on tietoja petostentorjuntatoimista ja henkilöllisyyden vahvistamisesta, jotka ovat Klarnalle tärkeitä, jotta se voi käyttää niitä vähentääkseen vilpillisten tapahtumien määrää. Varmistamme, että tästä aiheutuva käsittely on tarpeen tämän edun toteuttamiseksi ja että etumme on tärkeämpi kuin oikeutesi olla käsittelemättä tietojasi tätä tarkoitusta varten. Sinulla on oikeus vastustaa tätä käsittelyä syistä, jotka liittyvät tapauksessasi vallitseviin olosuhteisiin. Katso lisätietoja oikeuksistasi kohdasta 2. Voit myös ottaa yhteyttä yllä olevassa linkissä lueteltuihin yksiköihin käyttääksesi samoja kohdassa 2 mainittuja oikeuksia myös kyseisiä yksikköjä vastaan.

Petostentorjuntaviranomaiset säilyttävät tiedot kaikista petos- tai rahanpesuriskeistä, ja ne voivat johtaa siihen, että muut tahot kieltäytyvät tarjoamasta sinulle palveluja, rahoitusta tai työtä. Jos sinulla on kysyttävää tästä, ota meihin yhteyttä jäljempänä kohdassa 12 annettujen tietojen perusteella.


Petostentorjuntavirastot voivat säilyttää henkilötietojasi eri pituisia aikoja, ja jos sinun katsotaan aiheuttavan petos- tai rahanpesuriskin, tietojasi voidaan säilyttää jopa kuusi vuotta. Me ja petostentorjuntavirastot voimme myös antaa lainvalvontaviranomaisille pääsyn henkilötietoihisi ja käyttää niitä rikosten havaitsemiseksi, tutkimiseksi ja ehkäisemiseksi.

 

7.2.4 Google.

Kuvaus vastaanottajasta: Kun käytät Google Mapsia kassalla tai Klarna App -sovelluksessa (esimerkiksi etsimällä osoitettasi osoitepalkista, katsomalla "myymälät lähellä minua" tai pyytämällä tietoja lähistöllä olevista tarjouksista ja tarjouksista), henkilötietosi jaetaan Googlen kanssa. Google käsittelee tietojasi Google Mapsin/Google Earthin käyttöehtojen ja tietosuojakäytännön mukaisesti.

Tarkoitus ja oikeusperusta: Google Maps mahdollistaa osoitetoiminnon löytämisen kassalla ja nykyisen sijaintisi kannalta merkityksellisten karttojen ja tarjousten näyttämisen Klarna-sovelluksessa. Varmistamme, että tästä aiheutuva käsittely on tarpeen tämän edun toteuttamiseksi ja että etumme on tärkeämpi kuin oikeutesi olla käsittelemättä tietojasi tätä tarkoitusta varten. Sinulla on oikeus vastustaa tätä käsittelyä syistä, jotka liittyvät tapauksessasi vallitseviin olosuhteisiin. Katso lisätietoja oikeuksistasi kohdasta 2.

7.3 Vastaanottajaryhmät, joiden kanssa Klarna jakaa tietojasi, kun käytät jotakin Klarnan maksutapaa, johon liittyy luoton antaminen, tai kun käytät Klarnan korttia tai kertakorttia.

7.3.1 Luottotietotoimistot.

 

Kuvaus vastaanottajasta: Jos haet Klarnan palvelua, johon liittyy luoton tarjoaminen (katso kohta 4.3 siitä, mihin Klarnan palveluihin liittyy luottoa), jaamme henkilötietojasi luottotietotoimistoille. Jakamista ei tapahdu, jos kyseessä ovat pienet määrät tai jos meillä on jo riittävästi tietoja.

Tarkoitus ja oikeusperusta: Henkilötietojasi jaetaan luottotietotoimistojen kanssa luottokelpoisuutesi arvioimiseksi, henkilöllisyytesi ja yhteystietojesi vahvistamiseksi sekä sinun ja muiden asiakkaiden suojaamiseksi petoksilta. Tämä tietojen jakaminen muodostaa luottotietoraportin.

Jos haet luottopalvelua (katso edellä kohdassa 4.1 oleva luottopalvelumme erittely), henkilötietojasi voidaan jakaa luottotietotoimistoille, jotta voidaan arvioida luottokelpoisuuttasi hakemuksesi yhteydessä, vahvistaa henkilöllisyytesi ja yhteystietosi sekä suojella sinua ja muita asiakkaita petoksilta.

Klarna-kortin, Myöhemmin 30 päivän kuluessa maksamisen tai 3 erässä maksamisen osalta tämä jakaminen on pehmeää luottohakua (tai "pehmeää luottohakua"), joka ei vaikuta luottotietoihisi eikä luottotietopisteisiisi. Haku näkyy vain sinulle ja Klarnalle. Näiden luottohakujen suorittamiseksi Klarna lähettää luottoluokituslaitoksille nimesi, osoitteesi, syntymäaikasi, puhelinnumerosi sekä tarvittaessa pankkitilin numeron ja pankkitilin lajinumeron, jotta ne voivat tehdä sinusta luottohakuja.

Jos kuitenkin haet jotakin Rahoitustuotteistamme (määräaikaista lainaa tai avistatiliä), pehmeiden hakujen lisäksi tehdään kova luottohaku (tai "kova luottohaku"). Tämä johtuu siitä, että Rahoitustuotteemme ovat Yhdistyneen kuningaskunnan luottolainsäädännön mukaisia säänneltyjä luottotuotteita. Tämä kova luottohaku kirjataan luottotietoihisi, ja se voi vaikuttaa luottotietopisteisiisi seuraavasti:

Lisäksi, jos avaat sopimuksen jollakin rahoitustuotteistamme, Klarna Cardilla, Maksa myöhemmin 30 päivässä tai Maksa kolmessa erässä, jaamme sopimustasi koskevia lisätietoja luottoluokituslaitoksille. Tämä tapahtuu kuukausittain, kunnes sopimus on suljettu. Näihin tietoihin sisältyvät tiedot jäljellä olevasta saldostasi, suoritetuista maksuista ja mahdollisista laiminlyönneistä tai sopimusehtojen noudattamatta jättämisestä. Nämä tiedot säilyvät luottoluokituslaitoksen tiedostoissa kuusi vuotta sen jälkeen, kun sopimuksemme kanssasi on päättynyt tai purettu, riippumatta siitä, onko se sinun tai tarvittaessa yrityksesi tekemä tai laiminlyöty. Näitä ja muita sinua (tai tarvittaessa yritystäsi ja niitä, joihin sinulla on taloudellisia yhteyksiä) koskevia tietoja voidaan käyttää sinua koskevien luottopäätösten tekemiseen tulevaisuudessa.

Tapoja, joilla luottoluokituslaitokset käyttävät ja jakavat henkilötietoja, selitetään tarkemmin osoitteissa https://www.transunion.co.uk/crain ja https://www.experian.co.uk/crain. Luottoluokituslaitokset käsittelevät tietojasi omien tietosuojailmoitustensa mukaisesti, ja voit tarkistaa, minkä laitosten kanssa teemme yhteistyötä täältä.

Klarna jakaa tietojasi Klarnan liiketoiminnan harjoittamiseen liittyvän oikeutetun edun perusteella (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta), sillä luottotietotoimistoilla on tietoja taloudellisesta tilanteestasi, jotka ovat tärkeitä Klarnalle, jotta se voi käyttää niitä oikean luottokelpoisuusarvioinnin varmistamiseksi ja jotta se ei myönnä luottoa kuluttajille, jotka eivät pysty maksamaan sitä takaisin. Varmistamme, että tästä aiheutuva käsittely on tarpeen tämän edun toteuttamiseksi ja että etumme on tärkeämpi kuin oikeutesi olla käsittelemättä tietojasi tätä tarkoitusta varten. Sinulla on oikeus vastustaa tätä käsittelyä syistä, jotka liittyvät tapauksessasi vallitseviin olosuhteisiin. Katso lisätietoja oikeuksistasi kohdasta 2. Voit myös ottaa yhteyttä yllä olevassa linkissä lueteltuihin yksiköihin käyttääksesi samoja kohdassa 2 mainittuja oikeuksia myös kyseisiä yksikköjä vastaan.

Klarna säilyttää sinua koskevat luottotiedot, jotka olemme saaneet luottotietotoimistolta, ainoastaan käsikirjoitustietomuodossa. Jos haluat luettavissa olevan version, suosittelemme, että otat suoraan yhteyttä luottotietotoimistoon, joka ilmoitti sinulle, että Klarna pyysi luottotietoja.

7.3.2 Perintäyhtiöt (erääntyneiden velkojen osalta).

Kuvaus vastaanottajasta: Klarna saattaa joutua jakamaan tietojasi, kun myymme tai ulkoistamme maksamattomien erääntyneiden velkojen perinnän kolmannen osapuolen, kuten perintäyhtiön, kautta.

Tarkoitus ja oikeusperusta: Nämä tiedot jaetaan erääntyneiden velkojen perimiseksi. Perintäyritykset käsittelevät henkilötietoja omien tietosuojailmoitustensa mukaisesti tai ainoastaan Klarnan puolesta Klarnan tietojenkäsittelijöinä. Perintäyhtiöt voivat ilmoittaa maksamattomat velkasi luottotietotoimistoille tai viranomaisille, mikä voi vaikuttaa luottokelpoisuuteesi ja mahdollisuuksiisi hakea luottoa tulevaisuudessa. Näiden tietojen jakaminen perustuu oikeutettuun etuumme velkojen keräämisessä ja myynnissä (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Etuja tasapainottaessaan Klarna on todennut, että meillä on oikeutettu etu velkojen keräämiseen ja myymiseen. Varmistamme, että tästä aiheutuva käsittely on tarpeen tämän edun toteuttamiseksi ja että etumme on tärkeämpi kuin oikeutesi olla käsittelemättä tietojasi tätä tarkoitusta varten. Sinulla on oikeus vastustaa tätä käsittelyä syistä, jotka liittyvät tapauksessasi vallitseviin olosuhteisiin. Katso lisätietoja oikeuksistasi kohdasta 2.

7.3.3 VISA ja digitaalisen lompakon toimittajat.

Kuvaus vastaanottajasta: Jaamme tietoja sinusta ja ostoksistasi, kun käytät Klarna-korttia VISAn kanssa ja VISAn korttiverkoston jäsenten kanssa. Jos lisäät Klarna-kortin myös digitaaliseen lompakkoon, meidän on ehkä jaettava tietojasi kyseisen lompakon toimittajan kanssa. Tällöin tietoja käsitellään kyseisen toimittajan tietosuojailmoituksen mukaisesti.

Tarkoitus ja oikeusperusta: Korttitapahtumien suorittaminen, petosten estäminen ja VISAn korttiverkoston sääntöjen noudattaminen edellyttävät tietojen jakamista. Jos uusit Klarna-korttisi tai saat uuden kortin, siirrämme nämä tiedot VISAlle, jotta VISA voi ilmoittaa kolmansille osapuolille, joiden kanssa olet aiemmin päättänyt tallentaa korttitietosi (esimerkiksi toistuvia maksutapahtumia varten). Tietojen jakaminen tapahtuu kanssasi tehdyn sopimuksen täyttämiseksi (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta).

7.3.4 Velan hankkijat (avoimet velat).

Kuvaus vastaanottajasta: Klarna voi siirtää avoimet velkasi velanottajille.

Tarkoitus ja oikeusperusta: Klarna jakaa yhteystietojasi ja tunnistetietojasi (nimi, syntymäaika, sosiaaliturvatunnus, osoite ja puhelinnumero), tietoja taloudellisesta tilanteestasi (kuten jäljellä oleva luotto, takaisinmaksut ja mahdollinen negatiivinen maksuhistoria suhteessa nykyiseen velkaan) sekä tietoja velkaan liittyvistä tavaroista tai palveluista. Ostaja käsittelee henkilötietojasi oman tietosuojailmoituksensa mukaisesti, josta saat tiedon velan siirron yhteydessä.

Henkilötietojen jakaminen eri ostajien kanssa perustuu oikeutettuun etuumme myydä maksamattomia velkoja osana liiketoimintaamme (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Varmistamme, että tähän liittyvä käsittely on tarpeen tämän edun toteuttamiseksi ja että etumme on tärkeämpi kuin oikeutesi olla käsittelemättä henkilötietojasi tätä tarkoitusta varten. Sinulla on oikeus vastustaa tätä käsittelyä syistä, jotka liittyvät tapauksessasi vallitseviin olosuhteisiin. Katso lisätietoja oikeuksistasi kohdasta 2.

7.4 Vastaanottajaryhmät Klarnan tilipalvelua käytettäessä (säästö- ja maksutilit).

7.4.1 Luottolaitokset ja muut rahoituslaitokset.

Kuvaus vastaanottajasta: Jaamme tietojasi luottolaitoksille ja muille rahoituslaitoksille (kuten muille pankeille), kun teet maksutapahtumia tai maksuja muille tileille.


Tarkoitus ja oikeusperusta: Jos olet suorittanut maksuja Klarnan tilille, Klarna käsittelee tietoja, jotka saamme pankilta, jota käytit maksutapahtumaan, kuten yhteys- ja tunnistetietoja sekä maksutietoja. Jos suoritat maksutapahtumia tai maksuja muiden pankkien tileille, Klarna välittää myös osan yhteys- ja tunnistetiedoistasi sekä maksutietojasi vastaanottajalle ja myös vastaanottajan luotto- tai rahoituslaitokselle. Jakaminen tapahtuu kanssasi tehdyn sopimuksen täyttämiseksi (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta).

7.5 Vastaanottajaryhmät, joiden kanssa Klarna jakaa henkilötietojasi käyttäessäsi Klarnan ostopalvelua.

Löydät Klarnan ostopalvelun ehdot täältä.

7.5.1 Affiliate -verkostot.

Kuvaus vastaanottajasta: Kun päätät napsauttaa Klarna-mobiilisovelluksessa tai verkkosivustollamme olevaa sponsoroitua linkkiä, joka linkittää kauppaan, tuotteeseen tai palveluun, sinut ohjataan kolmannen osapuolen, niin sanotun kumppaniverkoston, kautta toisen yrityksen verkkosivustolle. Täältä voit tutustua siihen, minkä affiliate-verkostojen kanssa Klarna tekee yhteistyötä (esitetty vasemmassa sarakkeessa). Kumppanuusverkostot käsittelevät laitetietojasi omien tietosuojailmoitustensa mukaisesti (löydät nämä tietosuojailmoitukset oikeasta sarakkeesta samasta linkistä, johon on viitattu edellä). Kauppa, jossa vierailet sponsoroidun linkin kautta, määrittää, mikä kumppanuusverkosto käsittelee tietojasi. Yleensä kauppa tekee yhteistyötä vain yhden kumppanuusverkoston kanssa. Saat lisätietoja siitä, mikä verkosto on kyseessä, ottamalla meihin (tai kauppaan) yhteyttä.

Tarkoitus ja oikeusperusta: Näitä tietoja käytetään sitten dokumentoimaan vierailusi myymälässä, jotta voidaan laskea Klarnalle mahdollisesti maksettava palkkio. 

Käsittely perustuu etujen tasapainottamiseen (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Etujen tasapainottamisen yhteydessä Klarna on todennut, että meillä on oikeutettu etu toimittaa sinulle sponsoroituja linkkejä kauppojen markkinoimiseksi Klarna-mobiilisovelluksessa ja verkkosivustollamme. Varmistamme, että tästä aiheutuva käsittely on tarpeen tämän edun toteuttamiseksi ja että etumme on tärkeämpi kuin oikeutesi olla käsittelemättä tietojasi tätä tarkoitusta varten. 

Sinulla on oikeus vastustaa tätä käsittelyä syistä, jotka liittyvät tapauksessasi vallitseviin olosuhteisiin. Katso lisätietoja oikeuksistasi kohdasta 2.

7.5.2 Google.

7.5.2.1 reCAPTCHA

Kuvaus vastaanottajasta: Kun käytät Klarna-mobiilisovellusta verkkoportaalimme kautta, Google kerää laitetietojasi Googlen reCAPTCHA-palvelun kautta, joka on toteutettu siellä, joissakin tapauksissa yhdessä lisätietojen kanssa, jotka sinä päätät syöttää reCAPTCHA-palveluun.

Tarkoitus ja oikeusperusta: Klarna käsittelee näitä tietoja Klarnan liiketoiminnan harjoittamiseen liittyvän oikeutetun edun perusteella (UK GDPR 6 artiklan 1 kohdan f alakohta), koska reCAPTCHA-palvelu estää palveluidemme väärinkäytön (esimerkiksi estämällä botteja yrittämästä kirjautua sisään). Google käsittelee näitä tietoja käyttöehtojensa ja tietosuojakäytäntönsä mukaisesti. Varmistamme, että tästä aiheutuva käsittely on tarpeen tämän edun toteuttamiseksi ja että etumme on tärkeämpi kuin oikeutesi olla käsittelemättä tietojasi tätä tarkoitusta varten.

Sinulla on oikeus vastustaa tätä käsittelyä syistä, jotka liittyvät tapauksessasi vallitseviin olosuhteisiin. Katso lisätietoja oikeuksistasi kohdasta 2.

7.5.2.2 Google Maps

Kuvaus vastaanottajasta: Jotta voimme näyttää, minne pakettisi toimitetaan Klarnan mobiilisovellukseen integroidulla kartalla, jaamme kyseisen toimitusosoitteen Googlen kanssa. Google käsittelee tietojasi Google Mapsin/Google Earthin käyttöehtojen ja tietosuojakäytännön mukaisesti.

Tarkoitus ja oikeusperusta: Klarna jakaa näitä tietoja Klarnan liiketoimintaansa koskevan oikeutetun edun perusteella (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Käyttämällä Google Mapsia voimme näyttää toimitusosoitteen Klarna-mobiilisovellukseen integroidulla kartalla. Varmistamme, että tämä käsittely on tarpeen kyseisen edun toteuttamiseksi ja että etumme on tärkeämpi kuin oikeutesi olla käsittelemättä tietojasi tätä tarkoitusta varten. Sinulla on oikeus vastustaa tätä käsittelyä tapauksessasi vallitseviin olosuhteisiin liittyvistä syistä. Katso lisätietoja oikeuksistasi ja niiden käyttämisestä kohdasta 2.

7.5.3 Partners within the framework of the Personal Finance service and the offer and benefit program.

Kuvaus vastaanottajasta: Henkilökohtainen rahoitus -palvelun sekä tarjous- ja etuusohjelman puitteissa toimivat yhteistyökumppanit.

Tarkoitus ja oikeusperusta: Jos päätät hyödyntää Klarnan tarjouksia ja etuja Personal Finance -palvelun tai tarjous- ja etuusohjelman puitteissa, Klarna jakaa tarjouksen hyödyntämiseen tarvittavat henkilötiedot liikekumppaneidemme kanssa (mukaan lukien se, että olet Klarnan asiakas). Kussakin tarjouksessa määritellään jaettavat tiedot. Tietoja jaetaan sinun ja Klarnan välisen sopimuksen toteuttamiseksi (UK GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta).

7.5.4 Logistiikka- ja kuljetusyritykset.

Kuvaus vastaanottajasta: Logistiikka- ja kuljetusyritykset.

Tarkoitus ja oikeusperusta: Klarna jakaa henkilötietojasi logistiikka- ja kuljetusyrityksille, jotka toimittavat tilaamasi tavarat, jos olet tilannut pakettiseurannan. Esimerkkejä jaettavista tiedoista ovat yhteys- ja tunnistetiedot sekä seurantanumerot.

Logistiikka- ja kuljetusyritykset käsittelevät tietojasi omien tietosuojailmoitustensa mukaisesti. Jakaminen tapahtuu sinun ja Klarnan välisen sopimuksen täyttämiseksi (UK GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta).

7.5.5 Klarna-sovelluksen asennuksen analytiikka.

Kuvaus vastaanottajasta: Jotta voimme analysoida, mitkä sosiaalisen median mainospalvelut ovat tehokkaimpia Klarna App -asennusten edistämisessä, jaamme tiettyjä tietoja kolmansien osapuolten sosiaalisen median mainostajien kanssa. Jakamamme tiedot ovat Klarna Appin asennuksesi ja laitetunnuksesi. Sosiaalisen median mainostajat käyttävät näitä tietoja liittääkseen asennukset tiettyyn kampanjaan. Jotkut saattavat myös käyttää kerättyjä tietoja omiin tarkoituksiinsa ja omien tietosuojakäytäntöjensä mukaisesti, jotka löytyvät täältä. Saat lisätietoja tästä ottamalla meihin yhteyttä.

Tarkoitus ja oikeusperusta: Keräämme tietoja laitteestasi käyttämällä seurantatekniikkaa, joka sisältää tietoja siitä, että olet asentanut Klarna-sovelluksen, ja laitetunnistustasi, jota käytetään sen jälkeen sen määrittämiseen, johtuiko asennuksesi tietystä sosiaalisen median mainoksesta.

Käsittely perustuu etujen tasapainottamiseen (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Etujen tasapainottamisen yhteydessä Klarna on todennut, että meillä on oikeutettu etu määrittää, mitkä sosiaalisen median mainostajat mainostavat tehokkaimmin Klarna App -sovellusta, jotta Klarna voi kohdentaa menojaan tehokkaasti. Varmistamme, että tästä aiheutuva käsittely on tarpeen tämän edun toteuttamiseksi ja että etumme on tärkeämpi kuin oikeutesi olla käsittelemättä tietojasi tätä tarkoitusta varten.

Sinulla on oikeus vastustaa tätä käsittelyä syistä, jotka liittyvät tapauksessasi vallitseviin olosuhteisiin. Katso lisätietoja oikeuksistasi kohdasta 2.

7.5.6 Mainospalvelut.

Kuvaus vastaanottajasta: Saatat nähdä Klarnan mainoksia, kun olet muilla verkkosivustoilla ja sovelluksissa, kuten sosiaalisessa mediassa. Hoidamme tätä erilaisten digitaalisten markkinointiverkostojen kautta ja käyttämällä erilaisia mainosteknologioita.  Jotta voimme tehdä tämän, saatamme jakaa tiettyjä tietoja kolmannen osapuolen sosiaalisen median mainostajien kanssa, kuten laitetunnuksesi ja tietoja Klarnan palvelujen käytöstäsi.  Sosiaalisen median mainostajat käyttävät näitä tietoja toimittaakseen sinulle relevantteja mainoksia. Jotkut saattavat myös käyttää kerättyjä tietoja omiin tarkoituksiinsa ja omien tietosuojakäytäntöjensä mukaisesti, jotka löytyvät täältä. Saat lisätietoja tästä ottamalla meihin yhteyttä.

Tarkoitus ja oikeusperusta
Keräämme tietoja laitteestasi käyttämällä seurantatekniikkaa, joka sisältää tietoja Klarnan palveluiden käytöstäsi ja laitetunnistustasi, ja jota käytetään sen jälkeen päätöksentekoon ja relevantin mainonnan toimittamiseen sinulle.

Riippuen siitä, mitä markkinointiverkostoja ja -tekniikoita käytetään näkemääsi mainontaan, käsittely perustuu joko siihen, että olet antanut suostumuksesi (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti), tai siihen, että meillä on oikeutettu intressi tehdä näin intressien tasapainottamisen perusteella (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Etujen tasapainottamisen yhteydessä Klarna on todennut, että meillä ja sinulla on oikeutettu etu tunnistaa, minkä tyyppistä mainontaa meidän tulisi tarjota sinulle. Varmistamme, että tästä aiheutuva käsittely on tarpeen tämän edun toteuttamiseksi ja että etumme on tärkeämpi kuin oikeutesi olla käsittelemättä tietojasi tätä tarkoitusta varten.

Tämä käsittely voi olla profilointia, jonka tarkoituksena on räätälöidä palvelun sisältöä sen perusteella, mistä uskomme sinun olevan kiinnostunut. Voit lukea lisää profiloinnista kohdasta 6.

Sinulla on oikeus vastustaa tätä käsittelyä syistä, jotka liittyvät tapauksessasi vallitseviin olosuhteisiin. Katso lisätietoja oikeuksistasi kohdasta 2.

7.6 Vastaanottajaryhmät, joiden kanssa Klarna jakaa henkilötietojasi, jos otat yhteyttä asiakaspalveluumme sosiaalisen median kautta.

7.6.1 Sosiaalinen media.

 

Kuvaus vastaanottajasta: Sosiaalisen median yritykset, kuten Facebook, Instagram tai Twitter.


Tarkoitus ja oikeusperusta: Jos otat meihin yhteyttä sosiaalisen median, kuten Facebookin tai Twitterin, kautta, myös nämä yritykset keräävät ja käsittelevät henkilötietojasi niiden tietosuojailmoitusten mukaisesti. Jakaminen tapahtuu kanssasi tehdyn sopimuksen täyttämiseksi (Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta).

8. Milloin voimme siirtää henkilötietojasi EU:n ulkopuolelle ja miten suojaamme ne silloin?

Pyrimme aina käsittelemään henkilötietojasi EU/ETA-alueella. Tietyissä tilanteissa, kuten silloin, kun jaamme tietojasi Klarna-konsernin sisällä tai EU:n/ETA:n ulkopuolella toimivan toimittajan, alihankkijan tai myymälän kanssa, henkilötietojasi voidaan kuitenkin siirtää EU:n/ETA:n ulkopuolelle. Klarna varmistaa aina, että henkilötietoihisi sovelletaan samaa korkeatasoista suojaa Yhdistyneen kuningaskunnan GDPR:n mukaisesti, vaikka tiedot siirrettäisiin EU:n/ETA:n ulkopuolelle. Henkilötietojasi koskevat oikeutesi (jotka on kuvattu yksityiskohtaisesti kohdassa 2) eivät vaikuta, kun tietoja siirretään EU:n/ETA:n ulkopuolelle. Lisätietoja vastaanottajista, joiden kanssa Klarna jakaa tietojasi, on kohdassa 7.

Kun teet ostoksia myymälässä, joka sijaitsee EU/ETA-alueen ulkopuolisessa maassa, henkilötietojesi jakaminen kyseisen myymälän kanssa tarkoittaa, että henkilötietosi siirretään kyseiseen EU/ETA-alueen ulkopuoliseen maahan.

Jos haluat lisätietoja turvallisuustoimenpiteistämme, voit aina ottaa meihin yhteyttä. Löydät yhteystietomme kohdasta 12. Lisätietoja siitä, missä maissa katsotaan olevan "riittävä tietosuojan taso", löydät Euroopan komission verkkosivuilta, ja voit lukea lisää Euroopan komission vakiolausekkeista täältä.

Turvatoimet, joita Klarna käyttää siirtäessään henkilötietoja EU:n/ETA:n ulkopuolelle.

EU:n/ETA:n ulkopuolisilla mailla voi olla lakeja, joiden mukaan viranomaiset voivat pyytää pääsyä maahan tallennettuihin henkilötietoihin rikollisuuden torjumiseksi tai kansallisen turvallisuuden takaamiseksi. Riippumatta siitä, käsittelemmekö me tai joku palveluntarjoajistamme henkilötietojasi, varmistamme, että tietojen siirron yhteydessä taataan korkeatasoinen suojaus ja että asianmukaiset suojatoimenpiteet on toteutettu sovellettavien tietosuojavaatimusten (kuten Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuoja-asetuksen) mukaisesti. Tällaisia asianmukaisia suojatoimia ovat muun muassa seuraavat:

 • jos Euroopan komissio on päättänyt, että EU:n/ETA:n ulkopuolisessa maassa, johon henkilötietosi siirretään, on riittävä tietosuojan taso, joka vastaa yleisen tietosuoja-asetuksen tarjoamaa tietosuojan tasoa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että henkilötiedot on edelleen suojattu luvattomalta luovuttamiselta ja että voit edelleen käyttää henkilötietojasi koskevia oikeuksiasi, tai

 • Klarnan ja EU:n/ETA:n ulkopuolella sijaitsevan henkilötietojen vastaanottajan välillä on sovittu Euroopan komission vakiolausekkeista. Tämä tarkoittaa, että vastaanottaja takaa, että GDPR:n mukainen henkilötietojesi suojan taso on edelleen voimassa ja että oikeuksiasi suojellaan edelleen. Näissä tapauksissa arvioimme myös, onko vastaanottajamaassa lakeja, jotka vaikuttavat henkilötietojesi suojaan. Tarvittaessa ryhdymme teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin, jotta tietosi pysyvät suojattuina siirron aikana asianomaiseen EU:n/ETA:n ulkopuoliseen maahan.

Jos myymälä, jossa haluat tehdä ostoksia, sijaitsee EU:n/ETA:n ulkopuolisessa maassa, tietojen jakaminen kyseisen ulkomaisen myymälän kanssa (tai kyseisen ulkomaisen myymälän paikallisen Klarna-yksikön kanssa) tarkoittaa, että henkilötietosi siirretään kyseiseen EU:n/ETA:n ulkopuoliseen maahan. Muussa tapauksessa ostostasi ei olisi mahdollista hallinnoida. Klarna luottaa ensisijaisesti Euroopan komission vakiolausekkeisiin varmistaakseen henkilötietojesi suojan tällaisissa tiedonsiirroissa, mutta kuten edellä on esitetty, maissa, joissa ulkomainen myymälä sijaitsee, saattaa olla lakeja, jotka estävät vakiolausekkeiden tehokkaan suojan. Vaikka näin olisikin, henkilötietosi siirretään silti ulkomaiseen myymälään (tai ulkomaisen myymälän paikalliseen Klarna-yksikköön) niin kauan kuin tiedonsiirto on tarpeen tietyn ostoksesi hallinnoimiseksi.

9. Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi

Se, kuinka kauan Klarna säilyttää henkilötietojasi, riippuu siitä, mihin tarkoituksiin Klarna käyttää henkilötietojasi:

 • Sinun ja Klarnan välisessä sopimussuhteessa käytettyjä henkilötietoja säilytetään yleensä sopimussuhteen keston ajan ja sen jälkeen enintään 10 vuotta vanhentumisaikojen perusteella.

 • Henkilötietoja, joiden säilyttämiseen Klarnalla on lakisääteinen velvollisuus esimerkiksi rahanpesun vastaisen lainsäädännön tai kirjanpitolainsäädännön nojalla, säilytetään yleensä 5 ja 7 vuotta.

 • Käsittelemme puhelinkeskustelujen nauhoituksia 90 päivän ajan laadunvarmistustarkoituksiin. Säilytämme myös saapuvien ja lähtevien puhelujen nauhoitukset enintään kolmen vuoden ajan sekä Klarnan työntekijöiden muistiinpanot näistä puheluista enintään kuuden vuoden ajan dokumentoidaksemme, mistä puheluissa on keskusteltu ja mitä niissä on päätetty.
 • Henkilötietoja, joita ei käytetä Klarnan kanssa solmitun sopimussuhteen tarkoituksiin tai joiden säilyttämiseen Klarnalla ei ole lakisääteistä velvoitetta, säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoituksen täyttämiseksi (yleensä 3 kuukautta). Lisätietoja on kohdassa 4 olevassa taulukossa.

Joissakin rajoitetuissa tapauksissa henkilötietoja voidaan joutua säilyttämään pidempään vakavaraisuuslainsäädännön vuoksi, jota Klarnan on noudatettava.

Edellä mainitut lakisääteiset velvoitteet merkitsevät sitä, että Klarna ei voi poistaa henkilötietojasi, vaikka pyytäisit meitä poistamaan ne kohdassa 2 kuvatulla tavalla. Jos meillä ei ole lakisääteistä velvollisuutta säilyttää henkilötietoja, meidän on sen sijaan arvioitava, voimmeko tarvita henkilötietoja suojellaksemme Klarnaa oikeudellisilta vaatimuksilta.

Huomaa, että vaikka meillä on lakisääteinen velvollisuus tallentaa henkilötietojasi, se ei tarkoita, että meillä olisi lupa käyttää näitä tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen. Klarna arvioi kunkin käyttötarkoituksen osalta, kuinka kauan voimme käyttää henkilötietojasi. Voit lukea tästä lisää kohdasta 4.

10. Miten käytämme evästeitä ja muita seurantatekniikoita?

Räätälöidyn ja sujuvan käyttökokemuksen tarjoamiseksi Klarna käyttää evästeitä ja vastaavia seurantatekniikoita useissa eri käyttöliittymissämme, kuten verkkosivustollamme, Klarnan mobiilisovelluksessa ja Klarnaa käyttävän myymälän kassalla. Löydät tietoa Klarnan käyttämästä seurantateknologiasta ja tietoa siitä, miten voit hyväksyä tai hylätä seurantateknologian, jokaisesta käyttöliittymästä.

11. Tämän tietosuojailmoituksen päivitykset

Pyrimme jatkuvasti parantamaan palveluitamme, jotta käyttäjäkokemuksesi olisi sujuva. Tämä saattaa edellyttää muutoksia nykyisiin ja tuleviin palveluihin. Jos tämä parannus edellyttää ilmoitusta tai suostumusta sovellettavan lain mukaisesti, sinulle ilmoitetaan siitä tai sinulle annetaan mahdollisuus antaa suostumuksesi. On myös tärkeää, että luet tämän tietosuojailmoituksen joka kerta, kun käytät jotakin palveluamme, sillä henkilötietojesi käsittely voi poiketa siitä, kun olet käyttänyt kyseistä palvelua aiemmin.

12. Klarna yhteystiedot

Klarna Bank AB (Yhdistyneen kuningaskunnan sivukonttori) osoitteessa 125 Kingsway, Holborn, Lontoo WC2B 6NH, Yhdistynyt kuningaskunta.

Klarnalla on tietosuojavastaava ja tietosuoja-asiantuntijaryhmä. Meillä on myös useita asiakaspalvelutiimejä, jotka käsittelevät tietosuoja-asioita. Voit tavoittaa kaikki nämä henkilöt osoitteesta privacy@klarna.co.uk. Jos haluat erityisesti ottaa yhteyttä Klarnan tietosuojavastaavaan, kirjoita tämä viestin otsikkoriville.


Klarna Bank AB (Yhdistyneen kuningaskunnan sivukonttori), joka sijaitsee osoitteessa 125 Kingsway, Holborn, London WC2B 6NH, Yhdistynyt kuningaskunta, noudattaa Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojalakeja. Lisätietoja Klarnasta on osoitteessa www.klarna.com/uk/.

13. Close Brothers Retail Finance -yhtiön osto

Tammikuussa 2019 Klarna osti Close Brothers Limitedin vähittäisrahoitusyksikön. Tämän yrityskaupan yhteydessä Klarna hankki niiden asiakkaiden henkilötiedot, jotka käyttävät tai ovat käyttäneet vähittäisrahoitusosaston palveluja. Klarna käsittelee näitä henkilötietoja sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi, sovellettavien lakien noudattamiseksi ja Klarnan oikeutetun edun mukaisesti liiketoimintansa harjoittamiseksi.  

Hankittuja henkilötietoja käsitellään hankintahetkellä voimassa olevan tietosuojailmoituksen ja sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Huomaathan, että sinulla on tässä tietosuojailmoituksessa määritellyt oikeudet myös näihin tietoihin, esimerkiksi oikeus tutustua tietoihin (ks. kohta 13). Hankintahetkellä voimassa ollut tietosuojailmoitus löytyy täältä.